Публичното обсъждане на бюджета мина без публика и без обсъждане

Мисия Варна

20-01-2010, 17:48

Автор:

ДАНИЕЛ РУСИНОВ

Всичко от Автора

Без публика и без обсъждане мина така нареченото публично обсъждане на бюджета на община Варна - изпълнението на миналогодишния и проекта за "Бюджет 2010". Упражнението, кой знае защо гръмко наречено "публично обсъждане", протече по следния начин: Заместник кметът по финансите изчете един куп цифри и обобщи, че общината се справя и ще се справя повече от отлично в условията на икономическа криза. Това стана пред полупразна зала, в която бяха дошли петдесетина служители от голямото кметство. Сиреч, негови подчинени. Плюс десетина журналисти и най-много още толкова ентусиасти, къде случайни, къде - не толкова. Докараните, вероятно под строй общинари, не даваха особени признаци на живот, докато вървеше "обсъждането". Пооживиха се едва, когато стана въпрос за размера на заплатите им и бързо утихнаха, защото стана ясно, че увеличение няма да има.


Всъщност, всеки желаещ да се запознае, както с отчета на миналогодишния бюджет, така и с проекта на тазгодишния, може да го направи в детайли на интернет страницата на общината.


Иначе, по време на упражнението стана ясно, че разработването на бюджет 2010 е съобразено с това, че ще се изпълнява в условията на задълбочаваща се криза, на фона на общото обедняване на гражданите, както и разширяващата се междуфирмена задлъжнялост. Сред новите моменти в бюджет 2010 е намаляване на минималната данъчна оценка, под която недвижим имот не се облага - от 2520 лв. на 1680 лв.


Като макрорамка бюджет 2010 е фиксиран на 207 900 000 лв.


Друг нов момент е, че всички придобити приходи от продажби на общински имущества задължително трябва да бъдат инвестирани в нови.


В социалната сфера общината и през тази година ще продължи да финансира 120 социални асистенти на деца с увреждания. Инвестиционната програма пък се очаква да надхвърли 21% от рамката на целия бюджет и да достигне до около 30 процента.


Тазгодишният бюджет ще разчита и дългово финансиране от 26,5 млн. лв. Това включва облигационна емисия от 6 млн. евро за реконструкция и ново строителство на пътища, финансов лизинг за модернизация на уличното осветление в размер на 11 млн. лв. без ДДС и мостово финансиране на обща стойност 9,9 млн. лв. Доста внушително пък прозвуча прогнозата за допълнитлен финансов ресурс от около 84 млн. лв., които трябва да дойдат по одобрени и в готовност за предаване проекти по оперативните програми.


Предвидените в новия бюджет данъчни приходи възлизат на 50,1 млн. лв, а неданъчните - на 44, 5 млн. лв. Най-голям източник на постъпления в хазната са общинските такси - прогнозно 33,5 млн. лв. 19,6 млн. лв. пък са очакваните приходи от данъка върху недвижимите имоти, а 17,2 млн. лв. трябва да влязат от налога при придобиване на имущество. 12,5 млн. са предвидени да влязат в хазната от данъка върху превозните средства.


И през новата година най-големи ще са разходите за образованието - 67,3 млн. лв. За здравеопазване са предвидени 19,5 млн. лв, а за социални грижи и подпомагане - 8,2 млн. лв. Капиталова програма е планирана на 39,4 млн. лв. 2,5 млн. лв. от тях ще бъдат заделени за отчуждаване на имоти.