"Нафтекс Петрол" оглави Топ 100 на фирмите във Варна

Мисия Варна

03-08-2010, 17:44

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

С 887 412 000 лв. приходи през миналата година "Нафтекс Петрол" ЕООД е начело в традиционната рейтингова класация на варненските фирми, изготвяна от независимия доставчик на одит и консултантски услуги "Актив".

Формално на второ и трето място след него се нареждат двете дружества на Е.ОН - "Е.ОН България Продажби" и "Е.ОН България Мрежи", съответно със 722 029 000 и 251 559 000 лв. Ако обаче не забравяме, че те принадлежат на една и съща компания, реално общите й приходи надхвърлят дори резултата на отличника в класацията, още повече че не са отчели загуба в сравнение с 2008 г.

Рейтинговата класация „Варна - Топ 100” се изготвя от 2000 г. на база информация, съдържаща се в публикувани и одитирани годишни финансови отчети и обхваща фирми от различни икономически сектори, регистрирани във Варненска област. Фирмите в класацията са позиционирани според приходите от дейността им, финансовия резултат след облагане, размера на собствения им капитал, ефективността на разходите им.

Въпреки кризата печалба в сравнение с предходната година през 2009-а са отчели ТЕЦ "Варна", "Солвей Соди","Пикадили" ЕАД, "Девня Цимент", наредени съответно на четвърта, шеста, седма и десета позиция в класацията. Пето място държи "Агрополихим" - въпреки загубата от над 37 млн. в сравнение с 2008 г. отчита приходи в размер на повече от 233 млн. лв. С приходи от 219 710 000 лв., но пък и загуба от над 106 млн. лв. в сравнение с 2008-а едва на осмо място е БМФ, доскоро на трето място в класацията. И това при положение че параходството, чиито нови собственици бяха освободени с правителствено решение поне засега от ангажиментите си по приватизационния договор,  разпродаде голяма чст от старите си кораби, а нови започна да купува едва през тази година, която не е отчетена в рейтинга.

Общо 17 от включените в класацията фирми отчитат загуби в резултатите за 2009-а в сравнение с 2008 г. Това означава, че те са платили с над 10 млн. лв. по-малко данъци от предходната година. Общият брой на освободените служители и работници през миналата година от участниците в Топ 100 е около 3000 души. Добрата новина е повишението на собствения капитал на фирмите с 84 600 лв., или с 2.68%, предшествано от 50.04% за 2008 спрямо 2007 г., пресмятат от "Актив".

9 от фирмите в класацията имат разходи за данъци над 1 млн. лв. през 2009 г. Най-голяма сума държавата е получила от „Бизнес парк Варна” АД – 3.133 млн. лв., следвано от БМФ и "Е.ОН България Мрежи", съответно 2.955 млн. лв. и 2.555 млн. лв. Над 2 млн. лв. данъци са внесени и от "Девня Цимент". Повече от половината от наблюдаваните фирми са намалили средносписъчния си състав. На първо място е БМФ - от 4246 души през 2008 г. параходството е намалило хората си на 2697 души през миналата. Затова пък "Пикадили" ЕАД е увеличило бройката от 1677 на 2036 души.  

Класацията на база консолидирани финансови отчети за миналата година се оглавява от "Солвей Соди" с 245 204 000 лв. приходи. Следват "Интерком груп" ООД, "Варнафарма холдинг", "Холдинг Варна" и "Юнимастърс Лоджистикс" със съответно 148.793 млн. лв., 93.668 млн. лв., 57.294 млн. лв. и 34.766 млн. лв.