Как се прави ток от слънце и вятър едновременно ще изследват в Техническия

Животът

01-05-2011, 17:20

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Хибридни Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) ще бъдат изследвани във Варненския Технически университет.

Тестването на системи, които използват едновременно и вятър, и слънце като източници на енергия, е само част от мащабния проект, по който университетът ще получи близо 2 млн. евро от Европейската комисия.

Парите са осигурени чрез Seventh framework program 2007-2013, която подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието и стимулира най-добрите научни колективи в Европа и отвъд да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления. Една от основните цели на програмата е създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията.

Ръководител на проекта „Повишаване научният капацитет на технически университет-Варна в областта на технологиите за възобновяема енергия“ е ректорът доц. Овид Фархи. Партньори на варненския ВУЗ през следващите 42 месеца ще бъдат Ghent University Белгия, University of Nottingham и Heriot-Watt University Великобритания, Solarinitiative Mecklenburg-
Vorpommern E.V. Германия, Samso Energy Agency Дания, European Renewable Energy Centers Agency Белгия и Асоциация на производителите на екологична енергия България.

Целта на проекта е  утвърждаване на Технически университет - Варна като водещ център във ВЕИ за Балканския полуостров, стана ясно при представянето на проекта в петък. В него ще бъдат ангажирани над 50 научни работници от всички факултети на Технически университет-Варна.

Сред акцентите на работата са: изследване на нови системи за преобразуване на ветрова енергия и на хибридни системи вятър-слънце, измерване и оценка на ветровия и слънчев потенциал, създаване на детайлни карти на ветровия и слънчев потенциал.

Една от основните цели на проекта е и изследването на влиянието на ВЕИ върху околната среда. Това ще става в специално оборудвана метеорологична станция, с газов анализатор и инфрачервена камера за определяне на топлинно излъчване.

Общият бюджет на проекта е 1 939 572€. От тях 1 730 752€ идват от Европейската комисия, а 208 820€ е делът на националното финансиране.