Учени от Техническия ще мерят и енергията на вълните

Животът

17-05-2011, 14:41

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Енергийният потенциал на морските вълни е новата тема, заложена в програмата на най-големия проект, спечелен от варненския Технически университет.

Преди седмица ТУ стана ясно, че ТУ ще получи близо 2 млн. евро по мярка 7 на ЕП за  „Повишаване научният капацитет на технически университет-Варна в областта на технологиите за възобновяема енергия“

Сред акцентите на работата са: изследване на нови системи за преобразуване на ветрова енергия и на хибридни системи вятър-слънце, измерване и оценка на ветровия и слънчев потенциал, създаване на детайлни карти на ветровия и слънчев потенциал.

Една от основните цели на проекта е и изследването на влиянието на ВЕИ върху околната среда. Това ще става в специално оборудвана метеорологична станция, с газов анализатор и инфрачервена камера за определяне на топлинно излъчване.
Спечелването на уникалния по своите мащаби научен проект стана възмпожно след като екип от специалисти на ТУ изгради инфраструктурата на изследванията на екологичните енергийни източници, обясни рекоторът доц. Овид Фархи. Той е ръководител както на новия проект, така и на приключилия за „Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване потенциала на слънцето и вятъра“, резултатите от който бяха представени днес. Сред тях е и енергийна карта на ветровия и слънчев потенциал Северна България, или иначе казано – на местата, които са най-подходящи за изграждане на ветрогенератори или слънчеви инсталации за производство на ел.енергия.
Проектът е на стойност 904 135 лева и е финансиран от Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката.
През двата етапа на проекта – от 15 декември 2008 до 30 април 2011, са монтирани 15 метеорологични мачти. Те са високи 60 метра и са произведени в  САЩ. 16-тата мачта е висока 34 метра. Тя е учебна и се намира в двора на ТУ. Останалите са разположени на 15 места в цяла Северна България, като в изследванията са използвани данните и на 10-ина съществуващи мачти по Северното Черноморие, собственост на партньорите на ТУ в проекта – Асоциацията на производителите на екоенергия и ПроЕко Енергия ООД.
Всяка от мачтите има модерно оборудване и изпраща получените от нея данни директно на електронната поща на изследователите, които ги обработват в специалносъзданените по проекта лаборатории за вятърна и слънчева енергии. За целия период на проекта са обработени 8.41 млн. изследвания. С тяхна помощ е изготвена база данни за плътността на слънчевата енергия върху хоризонтална повърхност, скорост и посока на вятъра, температурата, както 3D карта за потенциала на вятъра на база изследване на скоростта и посоката му на 4 различни височини. 10 инвеститори от Дания, Италия, Великобритания вече са потърсили сътрудничество с ТУ за използване на данните в бъдещите им проекти за изграждане на ВЕИ в Северна България.
Карта на замърсяването с въглероден диоксид показа днес доц. д-р Илия Хаджидимов. Макар и да няма силно развита промишленост България се намира в един от най-замърсените райони на света. Затова според учените от ТУ, тяхната работа е особено важна. "В Управителния съвет на нашите партньори от Асоциацията на производителите на екоенергия са един бивш ядрен инжинер и бивш член на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй". Тези хора знаят за какво става дума и защо са се заели с екоенергия", обясни Хаджидимов.

България има потенциал да произвежда  420 вата енергия от 1 кв. метър, обясни инж. Венелин Павлов - ръководител на Центъра по възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в ТУ – Варна. Според европейските изисквания страната ни трябва до 2020 г. да изгради мощности, които да заменят 21% от произвежданата в АЕЦ и ТЕЦ енергия със зелена. Това означава да имаме инсталации за 1800 мегавата ветрова енергия и за 600 мегавата слънчева, обясни инж. Павлов. До края на 2010 г. в страната са изградени едва 11% от нужните мощности за зелена енергия.