100 гигабита в секунда достигнаха инженерите в новата лаборатория на ТУ-Варна

100 гигабита в секунда по едно оптично влакно е скоростта, с която работят бъдещите инженери в новата лаборатория на катедра „Комуникационна техника и технологии”.

Това е максималната скорост на предаване на информацията и в съвременните мрежи в световен мащаб.

В лабораторията, която беше открита в петък в Технически университет–Варна, е монтирана реално действаща високотехнологична апаратура, дарена от Vivacom.

Модерната и нова техника позволява да бъде изграден актуален лабораторен модел на съвременна преносна оптична мрежа. Предоставените японски мултиплексори от фирма “NEC” и от американската фирма „Ciena” ще позволяват да се конфигурират, изследват и тестват различни видове мрежови архитектури на опорни оптични мрежи от нова генерация. „Това са транспортните мрежи, благодарение на които днес съществува Интернет и мобилните комуникации”, обясни доц. д-р инж. Розалина Димова, декан на факултета по Електроника.

„Попитах ги: Какво бихте направили за материалната база на катедрата, в която се подготвят специалисти за работа във вашия бранш?”, разказа за преговорите си с дарителите ректорът проф. д-р Овид Фархи при откриването на лабораторията.

Техниката в нея ще се модернизира, надгражда и актуализира в бъдеще. Това ще позволява студентите от Технически университет-Варна да придобиват повече актуални практически знания и така да бъдат по-конкурентноспособни в съвременния пазар на труда в областта на телекомуникационната индустрия.