Затвориха училищен стол, намерили свинско и кренвирши с изтекъл срок

Новините

24-10-2012, 09:55

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

В училищен стол във Варна са намерени 15 килограма свинско месо и над 2 килограма кренвирши с изтекъл срок на съхранение.

Съставен e акт за административно нарушение и временно столът е затворен, информираха от Българска агенция по безопасност на храните.
Засилените проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети бяха разпоредени след началото на учебната година.
От 17 септември до 19 октомври от агенцията инспектираха 2738 обекта.
Издадени са 242 предписания и са съставени 36 акта за административно нарушение.

Според справката на БАБХ в Бяла, област Русе е преустановена дейността на разливочна заради несъответстваща материално – техническа база. В хода на проверките са бракувани общо 570 килограма храни, от които 527 килограма са възбранени и бракувани в училищен стол в село Мечка, област Плевен. 
Най-често констатираните нарушения са свързани с несъответствие на сградов фонд и оборудване, наличие на храни с изтекъл срок на реализация, пропуски в системите за самоконтрол, както и неспазване на наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.