Обясняват 4 дни във Варна как ще санираме с европари

Вижте адресите на информационната кампания

Четири дни специалисти от Министерството на регионалното развитие ще обясняват на варненци как да получат пари за енергийно обновяване на домовете си.

В четвъртък, от 15 до 19 часа експертите ще отговарят на въпроси на съкооператори и домоуправители в шатра в кв. "Младост", до пазара в района на поликлиника "Санита". В петък по същото време инфоцентърът се мести на входа на Морската градина. В събота от 10.00 до 14.00 ч. разяснителната кампания продължава пред Козирката срещу Катедралата.

Проектът „Енергийно обновяване на българските домове” обхваща 36 български града и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

„Целта на информационната кампания, която стартираме днес във Варна, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта.'', каза Николай Нанков, зам.министър в Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град Варна.
Досега в България са подадени 117 проекто-заявления. Одобрени са 14. От Варна заявленията са едва 9, като първите 2, които отговарят на всички условия, ще бъдат одобрени до седмица.