Община Варна става рекламна агенция

Мисия Варна

10-12-2012, 11:01

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Презентират 71 имота частна общинска собственост, предоставят ги за земеделски нужди

Индивидуален слайд с информация за местоположение, площ и цена ще бъде изработен за 71 имота частна общинска собственост. Терените се намират в селищни образувания, местности и вилни зони и според общинарите близостта им до града е предпоставка за предоставянето им за ползване за земеделски нужди. Това е заложено в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013-та.
Повечето от тези общински имоти се намират в "Боровец", "Сълзица" и "Ментеше".
Отдаването им под наем ще се осъществи чрез публичен търг или конкурс, за всеки отделен имот след проявен интерес. Условията и начина за ползване на земята ще бъдат уточнени в тръжните/конкурсни документи. Ще се разработи програма-презентация, която ще бъде публикувана на сайта на община Варна.