Местните управници - разсеяни, забравиха да декларират имането на роднините

Мисия Варна

07-01-2013, 15:50

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Несъответствията в декларациите са свързани с непосочване на придобити от членове на семействата им имоти и дялове в дружества

Имотните декларации на управниците във Варна вече са достъпни в сайта на Сметната палата. По закон висшите държавни чиновници са длъжни да декларират имуществото си придобито през миналата годината. 

Несъответствия в имотните декларации на местни кметове и политици, показва проверката на Сметната палата. Разминаванията в подадените за 2012 г. декларации са основно от непосочване на придобити от членове на семействата им имоти или дялове в търговски дружества. 

Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2011 г.

Лидерът на БСП - Варна Борислав Гуцанов не е декларирал придобити от съпругата му дялове в дружеството "Петел БГ" ООД.

Кметът на район "Одесос" Георги Недев не е отбелязал 1/3 идеална част от нива с площ 7,6 дка в землището на село Н.Рилски, както и притежаван от непълнолетния му син апартамент с площ 60 кв.м.  във Варна. Бившият зам.-кмет на района Венцислав Кючуков не е декларирал, че съпругата му притежава 3 дка гора във великотърновското село Шемшево.

Зам.-кметът на район "Младост Цончо Ганев не декларирал, че съпругата му притежава дялове в софийската фирма "Холидей 2001".

Зам.-кметът на район "Аспарухово" Радослав Коев не е обявил, че притежава гараж във Варна, а за съпругата си не е отбелязал, че е собственик на имот с площ 1440 кв.м., ведно със застроените в него жилищна сграда, плевня и хамбар в село Горен Чифлик, както и че има дялове в "БАЙВЮ" ООД.

Бившият зам.-кмет на районa Валентина Велчева не е декларирала, че съпругът й притежава дялове в дружества "Акадия" ЕООД и "Акадия Билд" ЕООД.

Кметът на Провадия Филчо Филев не е декларирал, че съпругата му е придобила ниви с обща площ от 10 дка и 1/2 идеална част от нива с площ от 4.2 дка в русенското село Баниска.

Кметът на Община Ветрино Димитър Димитров не декларирал, че съпругата му притежава дялове във фирмата "Дилона-Крис-90"-ЕООД, както и употребяван автомобил "Деу Такума". Експредседателят на местния парламент Станка Велева не е посочила, че съпругът й притежава дялове в софийската фирма "Велвет" ЕООД.

Зам.-кметът на Девня Валентин Йорданов не е посочил, че съпругата му притежава дворно място 570 кв.м., жилищна сграда 125 кв.м. и гараж 18 кв.м. в Девня, както и придобиването й на дялове в дружеството "Савадан" ЕООД.

Председателят на Общинският съвет във Вълчи дол Георги Тронков не е декларирал дялове във фирмата "Тронис" ЕООД, които е прехвърлил на съпругата си през месец ноември 2011 г. Зам.-кметът на общината Пепа Пенчева не съобщила, че съпругът е придобил нива 12 дка и 1/2 идеална част от нива с площ 4 дка в землището на село Червенци.

Председателят на Общинският съвет в Дългопол Николай Христов не е посочил в декларацията си, че съпругата му притежава дялове в дружество "Нистада" ЕООД. Бившият зам.-кмет на общината Тодорка Каменова не е посочила, че съпругът й притежава 1/2 идеална част от ниви с обща площ от 25 дка във видинското село Бела Рада.

Председателят на Общинския съвет в Аксаково Светлана Добрева не е декларирала дялове в дружеството "Етерични масла и маслодайни растения – ЕМАР" ООД.

Списъкът със заключенията за несъответствие ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция "Национална сигурност".