Сметната палата влиза в общината

Мисия Варна

16-01-2013, 16:42

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Одит ще правят и на два варненски университета - Икономическия и Техническия

Одит на приходите от местни данъци и такси и целевото изразходване на средства по бюджета на община Варна започва Сметната палата. Варна е една от шесте общини, които ще бъдат одитирани. Останалите са Пловдив, Стара Загора, Несебър, Видин и Дупница. 

Сметната палата ще проверява бюджетни организации, в които не са извършвани одити повече от две години, дейността им е с висока обществена и социална значимост, управляват голям брой имоти държавна или общинска собственост, имат много несъбрани вземания или големи задължения, при които при предишни одити са идентифицирани съществени рискове или нарушения и др.

Ще се проверява възлагането на обществените поръчки, управлението на имуществото, както и администрирането на такса смет. 

В Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г., която беше представена вчера попадат и два варненски универститета - Техническия и Икономическия.