Във Варна 2000 души годишно заболяват от рак

Животът

04-02-2013, 16:24

Снимка:

© Impact Press Group / Архив

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

С приемането на единствената по рода си в страната общинска програма за превенция на онкологичните заболявания Варна може да се превърне във водеща община

2547 са новозаболелите регистрирани онкологично болни в "СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков- Варна" ЕООД през 2012 г. в областите Варна и Добрич. Данните не са окончателни, но тенденцията за традиционно висока заболеваемост в региона продължава да е актуална. Двата пика през последните пет години са през 2009-та с 3075 регистрирани и 2011-а с 2965. Средната заболеваемост само във Варна и областта за този период е 2000 души годишно.

Челната четворка на най-често срещаните локализации сред новорегистрираните за 2012 година са рак на кожата - 342 случая рак на млечната жлеза – 294, рак на бял дроб - 255 и рак на дебелото черво - 207.

Веднага след тях се нарежда ракът на женските полови органи – на шийката на матката и на маточно тяло – 166 жени общо. Данните от последните пет години показват, че заболеваемостта сред мъжете е с малко, но по-голяма от тази сред жените.

Общият брой на регистрираните в "СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна" ЕООД болни от Варненска и Добричка област, които се водят на диспансерно наблюдение, е 21 852 души. И в този показател тенденцията е за плавно, но трайно нарастване. 16 428 са регистрираните от Варненска област, 5 424 са пациентите от Добричка област. От тях най-много са болните от рак на млечна жлеза – 4076 жени в двете области. Следват болните от рак на кожата – 3887; рак на женските полови органи – 2552 и рак на дебело черво – 1526 души.

В резултат на профилактичните програми, прилагани от варненската онкологична болница, се забелязва значително подобряване на ранната диагностика. Данните показват зависимост между ниската откриваемост (процент болни в първи и втори стадии) и високата смъртност при някои локализации. 

Във Варненска област е подобрена ранната диагностика при локализации маточно тяло от 61,0% през 2010 г.на 74,7% през 2011 г.и при белодробния карцином от 9,5% през 2010 г.на 10% през 2011 г.

Цифрите показват, че профилактиката е гаранция за ранното диагностициране, а оттам – и за по ефективното, щадящо пациента лечение, а за бюджета – по-малко разходи.

Поради липсата на национална и общинска политика за масова профилактика, СБАЛОЗ – Варна прави всяка година за своя сметка собствена програма, насочена към откриването на ранни форми на най-често срещаните онкологични заболявания. Системата за финансиране на специализираните здравни заведения до 2011 г. позволяваше това. Въпреки нормативните промени и тежкото финансово положение на болницата в резултат на това, такава програма бе стартирана и в началото на 2012 г. В резултат бяха прегледани над 7000 варненци. Новооткритите случаи са 615, сред които и доброкачествени. Заради проблемите с финансирането на онкологичните здравни заведения в национален план, в на СБАЛОЗ – Варна й става все по-трудно да поддържа собствена програма за профилактика.

За да не се спре тенденцията за повишаване на ранната диагностика в резултат на своевременното откриване на раковите заболявания, общинската болница разработи и предложи на вниманието на община Варна и Общински съвет Варна широкомащабна тригодишна профилактична програма. Тя трябва да даде по-ясна представа за здравния статус на населението по отношение на онкологичните заболявания и откриване на "скритата заболеваемост", както и да създаде навици за здравна профилактика в населението. Програмата на СБАЛОЗ цели намаляване на болните в 3-и и 4-и стадий, чието лечение е в пъти по-скъпо и травматично при незначителен процент шанс за дълга преживяемост.

С приемането на единствената по рода си в страната общинска програма за превенция на онкологичните заболявания Варна може да се превърне във водеща община в областта на  на здравеопазването и да зададе модел на отговорно отношение на местната власт към здравето на населението и на населението към собственото му здраве.

Профилактичната програма, разработена от варненската Онкоболница, предвижда в рамките на следващите три години да бъдат прегледани 33 300 граждани на Варна. Основните локализации, залегнали в програмата, са рак на млечна жлеза, рак на маточна шийка, рак на кожата, рак на простатата, рак на стомашно-чревен тракт и рак на дебело черво, т.е. най-често срещаните диагнози на територията на Варненска област. Предвидените профилактични пакети, за разлика от друг път, включват не само преглед от специалист, а и редица изследвания за прецизиране на диагнозата при съмнение за наличие на онкологично заболяване.  Онкоболницата е депозирала програмата още в края на 2012 г. след решение на комисията по здравеопазване.