С конкурс избраха проект за екокомплекс в Здравец

Животът

28-03-2013, 23:51

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

Деца и възрастни ще усетят от селската идилия

Екокомплекс край село Здравец ще построи Планекс Холдинг. Идеята е нестандартна, затова и предприемачите потърсиха нестандартни партньори за осъществяванто й. През последните месеци те обявиха архитектурен конкурс за идейни проекти за изграждане на комплекс от сгради с обществено предназначение и еднофамилни къщи в село Здравец, общ. Аврен. 

Идеята на компанията е да изгради екологичен затворен комплекс за уикенд туризъм и постоянно обитаване, като се спазват принципите за устойчива архитектура, ниска енергоемкост, съхраняване и пестене на вода, спокойна и природосъобразна среда.
В коплекса ще живеят и различни домашни и селскостопански животни, с които градското дете рядко има шанс да общува. Тук малките гости ще могат сами да се грижат за обитателите на двора, да отглеждат екоплодове и зеленчуци и дори да се включат в строителството на къщите.
В конкурса се включиха 15 колектива, които предлагат оригинални архитектурни и технологични решения. Журито, в което участва и арх. Владимир Попов от Камарата на архитектите – Регионална колегия Варна, отличи 4 проекта.
Всички проекти бяха официално представени на изложба в Дома на архитекта във Варна.
Наградени бяха: Студио "Щрих" - първа награда. Арх. Венцислав Маринов Неделчев - втора награда, Е-арх Студио" – арх. Мартин Христов,  арх.Борислав Игнатов и арх.Александър Минчев - трета награда.
„Искам да благодаря на всички участници в конкурса. Те показаха висок професионализъм и отговорност в своето представяне. Надявам се, че този подход ще бъде добър пример за цялата гилдия, защото ако искаш да получиш нещо стойностно трябва да имаш възможност за богат избор. Провеждането на подобни конкурси не е практика при частните компании, но един почтен и точен конкурс е в полза на всички страни, участващи в него и допринася за повишаване на качеството на крайния продукт”, каза инж. Пламен Андреев, управител на Планекс Холдинг.