144 деца преминали през ДПС заради бягство от дома

Крими

12-04-2013, 14:51

Снимка:

© Getty Images

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Малолетните и непълнолетните, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви през 2012 г. са 244. Момичета - 118.

Заради бягство от къщи само за година през детските педагогически стаи (ДПС) са преминали преминали 144 деца. За скитничество- 26, за просия - 16, за употреба на наркотични вещества - 8, а за проституиране - 5. 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през миналата година са 244. Момичета са 118. Това показват данните за Варненска област на Териториално статистическо бюро.
През 2012 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 81, следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 25, от грабежи - 10 и от блудство - 5.

Местните комисии за борба с противообществените прояви са образували 202 възпитателни дела. Броят на решените - 198. На 15 деца е наложена възпитателна мярка "предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат с изпитателен срок до 6 месеца", а 3 са настанени във ВУИ.