Крадците на релси и кабели да бъдат съдени като терористи

Крими

17-04-2013, 12:44

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Към момента има между 800 до 1000 незаконни площадки за изкупуване на метали

Българска асоциация по рециклиране предлага да се въведе наказателна отговорност от една до пет години не само за незаконната търговия, но и за транспортирането на метали, а кражбата на релси и кабели да се третира като терористичен акт.

Представители на контролните органи заявяват, че предстоят масови проверки на площадките за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, които започват от месец май, и които ще бъдат осъществени с контролни листа за проверка, изготвени от представители на бизнеса, МОСВ и полицията и с помощта, на които ще бъде избегнат субективизмът при проверките на място.

Към момента има между 800 до 1000 незаконни площадки, които изкупуват материал с неизяснен произход. Данните са от Българската асоциация по рециклиране.

"Това дава основание да считаме, че те ще продължават своята дейност в "сивия сектор" и ще станат "горещи точки" за крадени метали", споделя Борислав Малинов – председател на Управителния съвет на асоцияцията.

Данните на Министерство на околната среда и водите сочат, че от 1 198-те законно работещи площадки към август 2012 г. подали заявление за осъществяване на дейности с отпадъци, което се изисква по новия Закон за управление на отпадъците, и за което крайният срок изтече вчера  на 15 април, са подали само 704 площадки.