Варна с двама кметове, или без нито един

Според юристите на общинския съвет днес кмет е арх.Димитър Николов

Извънредна пресконференция даде вр.и.д. председател на общинския съвет Владимир Тонев по повод казуса кой е легитимен кмет на Варна. Въпреки изявлението му вчера, че след тълкуване на юристите се е стигнало до заключението, че легитимен вр.и.д. кмет е Христо Бозов, днес вече има противоположно становище.

Според юрисконсултите на общинския съвет доц.Бозов не е легитимен вр.и.д. кмет, защото съдът се е произнесъл по третото решение - това за незабавното встъпване в длъжност на арх.Димитър Николов. Те твърдят, че Бозов не е страна по това решение на ОбС, а само по онова, с което му отнемат правомощията. Така се стига до абсурда, в който юристите от общинската администрация, подчинени на шефа на правната дирекция Иван Великов твърдят, че легитимен е Бозов, а юрисконсултите на ОбС смятат, че служебен градоначалник е арх. Николов.

Припомняме, че общинският съвет взе три решения - с първото отмени свое решение, с което беше назначен доц. Христо Бозов за и.д. кмет, с второто назначи арх. Димитър Николов за служебен кмет, а с третото одобри незабавното му встъпване в длъжност, без да се чака срокът за обжалване. Административният съд във Варна събори третото решение. По останалите две е насрочено дело на 27 май, когато ще се разглежда по същество жалбата на доц. Бозов срещу отнемането на правомощията му. 

Междувременно доц.Бозов, който според тълкуванията с вчерашна дата е и.д. кмет,  е в отпуск до 23 май, а арх.Николов е уволнен от него, но не си е получил заповедта, защото е излязъл в болнични.

Днес е внесена жалба във ВАС срещу решението на варненския административен съд за отмяна на предварителното изпълнение на решението на ОбС, с което арх. Димитър Николов, бе избран за временно изпълняващ длъжността кмет, съобщи още Тонев. Също така вчера е пратено искане до съда да направи и тълкуване на решението си и да посочи ясно кой от двамата вр.и.д. кмет е легитимен. Към момента обаче такова тълкувание от съда все още не е пристигнало. Докато това се случи, Варна се оказва в позиция с двама кметове - единият припознат от ОбС, а другият от администрацията.

Провеждат се разговори с групите от местния парламент, дали на сесията идната сряда да бъде препотвърдено решението за назначаването на арх.Николов, съобщи още Тонев, като уточни, че лично той води разговорите  в качеството си на вр. и. д. председател на ОбС. Междувременно стана ясно, че в администрацията не се подписват документи от никого. Преди да излезе в отпуск доц. Бозов е назначил за свой заместник третия зам.-кмет - Богдан Караденчев. Той също обаче не може да подписва документооборота, защото не се знае дали заповедта за заместването му, подписана от Бозов е легитимна, тъй като не е ясно легитимен ли е самия Бозов.