Съдът решава до месец спора между Бозов и Общинския съвет

Дадоха ход на делото въпреки протеста на юрисконсулта на Общинския съвет

Варненският административен съд даде ход на делото по жалбата на доц. Христо Бозов срещу отстраняването му като служебен кмет на Варна. В началото на днешното заседание адвокат-довереникът към Общинския съвет - Петър Стамов, поиска да не бъде даван ход на делото, а ако това бъде направено, жалбата на Бозов да бъде обявена за неоснователна.

Според него са били налице трудови правоотношения, по които съдебен контрол трябва да осъществи Районен съд-Варна, а обжалваните административни актове са вътрешнослужебни и не подлежат на съдебен контрол. Искането на адвокат-довереника обаче бе отхвърлено. Съдията-докладчик Гергана Стоянова не прекрати производството, като се съобрази със становищата на страните, отчитайки регламентираното в чл.6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

След като даде ход на делото, съдът уважи искането на адвоката, представляващ Общинския съвет да доуточни мотивите си с писмени бележки. Срокът, в който трябва да ги представи е тридневен.

Като се запознае с писмените бележки, съдия Стоянова трябва да се произнесе в рамките на законния едномесечен срок. В залата обаче, тя заяви, че ще се съобрази с високия обществен интерес и произнасянето ще стане по-рано.