Преброяват стресираните трудещи се наесен

Животът

31-05-2013, 18:15

Снимка:

© Varnautre.bg/ Архив

Автор:

Диана Стоева

Всичко от Автора

Проверките стартират от понеделник в 50 фирми, в хотели и заведения

От понеделник шестима инспектори тръгват на проверки в 50 обекта, сред които и хотели, и заведения за оценка на психо-социалните рискове на работното място. Това обяви днес шефът на Инспекцията по труда във Варна, инж. Иван Иванов. Стресът и тормозът по време на труд често водят до лошо изпълнение на задълженията, често отсъствие от работа и повишен риск от инциденти. Това са и част от основанията за стартирането на местна и национална кампании за оценка на психосоциалните рискове. Проверките ще продължат до края на септември.

Информацията за нивото на стреса ще се набира чрез попълване на анонимни анкетни карти и въпросници от страна на работниците. Ще се наблюдават и местата за труд, ще се провеждат разговори както със служителите, така и с работодателите. Факторите, които ще се отчитат са натоварване, продължителност на работния ден, баланс между физически и умствен труд, както и монотонност на заниманията. Инспекторите ще следят още и дали работниците получават противоречиви задачи, имат ли възможност да планират работата си, подготвят ли се предварително за нейното изпълнение. В анкетите се включват и въпроси за конфликти на работното място, вероятността от заплахи и насилие, междуличностни конфликти и излишна конкуренция между служителите. 

Ако в някои от фирмите се установи, че съществува психосоциален риск за служителите, работодателите ще получат предписания. От шефовете ще се очаква да предприемат мерки за отстраняването на проблемите. От тях ще се очаква да предприемат превантивни, смекчаващи и оздравителни действия. Така например, ще се изисква ясно изразяване на отговорностите, правомощията и ограниченията, ясни цели и задачи, информираност относно работния процес и отношенията между работещите. Ще се държи и ръководството да подкрепя подчинените си, да отдели средства за обучението им, както и да подкрепя хората, които е наел в трудни за тях моменти.