Правят първа копка на канализационна станция"Акациите" и тласкател

Мисия Варна

04-06-2013, 10:29

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Изграждането е част от модернизацията на помпената станция в града

С официална церемония  днес от 11 ч. ще бъде направена първа копка за изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател-Варна. Церемонията ще се състои на площадката на обекта, в близост до източния охранителен канал до сградата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и бул. “Княз Борис I“. Изграждането е част от проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

 

 Общата стойност на проекта е 41 557 185 лв. Той се осъществява от Община Варна, в партньорство с Общините Аксаково и Белослав, а варненското водно дружество е  асоцииран партньор Основната цел на проекта е опазване на водите по черноморското крайбрежие чрез  подобряване на качеството на пречистване на отпадъчните води от ПСОВ–Варна и като се предотврати преливането на недостатъчно пречистени отпадъчни води в морето от колектор „Чайка”.

 

 След реализацията на проекта към  модернизираната пречиствателна станция ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, а преливанията в Черно море ще бъдат преустановении. Така на практика ще се решат най-сериозните проблеми с водния цикъл на града.