"Солвей Соди" отчете над 66 млн.лв. печалба за 2012-а г.

Новините

19-06-2013, 13:32

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Общото събрание на акционерите освободи Франк Шнайдер от Съвета на директорите

Нетна печалба от 66 565 224 лева за 2012 г., което е с над 50 млн.лв. повече от предходната година, отчете днес на общо събрание “Солвей Соди” АД. Събранието, ръководено от Гийом Буко – председател на Съвета на директорите на “Солвей Соди” и мениджър на Регионална бизнес единица „Основни химически продукти – Европа“ на Група „Солвей“ прие годишният финансов доклад на дружеството. По решение на Общото събрание на акционерите ще бъде изплатен дивидент на стойност 66 514 181 лв. или 10,48 лв. на акция преди облагане, платими на акционерите от 19 юли до 31 декември 2013 г. във всички клонове на “Сосиете Женерал Експресбанк”. След тази дата дивиденти ще се изплащат по банков път или в седалището на компанията. Остатъкът от печалбата ще бъде прехвърлен във фонд „Резервен”.

Събранието на акционерите промени броя на членовете на Съвета на директорите от 8 на 7 души, освобождавайки от състава си Франк Шнайдер, който поема нови отговорности.

От доклада става ясно, че мениджмънтът на компанията е работил за изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и прилагане на мерки с цел подобряване на оперативните разходи, предвид сложната икономическа и финансова среда в света.

”Считаме, че 2012 беше една успешна година въпреки предизвикателствата в глобален план”, каза изпълнителният директор Спирос Номикос. ”Постигането на тези положителни финансови резултати се дължи основно на усилията на нашия опитен персонал, на пълноценното използване на капацитета на завода от страна на нашите основни акционери „Солвей“ и „Шишеджам“, както и на тяхната финансова подкрепа за изпълнение на амбициозната ни дългосрочна инвестиционна програма. Всичко това, заедно с предприетите необходими мерки, помогна на дружеството да постигне по-високи нива на конкурентоспособност. Изразено в цифри: през 2012 г. бяха произведени 1,448 млн. тона калцинирана сода и 22,8 хил. тона бикарбонат, нетните ни продажби се увеличиха с 15 % в сравнение с 2011 г. и достигнаха 390 млн. лева ”, завърши г-н Номикос.

Над 40 млн. лева са били вложени през м.г. в поддръжка и директни инвестиции в „Солвей Соди“ и филиали. Като постижение се отчита и ресертифицирането до ноември 2015 г. на интегрираната система за управление на „Солвей Соди“, „Девен“ и „Провадсол“ по стандартите ISO 9001:2008 за качество, ISO 14001:2004 за околна среда и BS OHSAS 18001:2007 за здраве и безопасност.