Варна изпревари Стара Загора по средна заплата

Животът

16-08-2013, 15:45

Снимка:

Varnautre.bg/архив

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Варненци на пето място по заплати, 148 300 души работят

Изоставането от София е с над 300 лева

Банкери и застрахователи са сред най-добре платените варненци. Това става ясно от последните анализи на Националния статистически институт. 

Средната месечна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2013 г. е 786 лева, или с 13 лева под средната за страната (799 лева). В сравнение с другите области, Варна е на трето място по размер на средната заплата. Няколко години подред за морската столица бяха запазени четвъртото и петото места, като сега сме изпреварили Стара Загора. Най-високо е заплащането в областите София (град) - 1 105 лева и Враца - 799 лева.
В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. средната месечна заплата в областта се увеличава с 23 лева (3.0%), като най-голямо увеличение е регистрирано в дейностите: „Финансови и застрахователни дейности” (20.5%) и „Строителство” (11.6%), а най-голямо намаление в: „Операции с недвижими имоти” (18.0%) и „Хотелиерство и ресторантьорство” (7.7%).
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица в следните икономически дейности: „Финансови и застрахователни дейности” - 1 334 лв, „Добивна промишленост“ - 1 303 лв и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 301 лева. С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са наетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 612 лева и „Строителство” - 626 лева.
Спрямо същото тримесечие на 2012 г., средната месечна заплата в област Варна се увеличава с 51 лева (6.9%). Увеличението е най-голямо в икономическите дейности: „Добивна промишленост“ - с 44.0% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17.5%. Най-голямо намаление на средната заплата спрямо второто тримесечие на 2012 г. е регистрирано в дейностите: „Административни и спомагателни дейности“ - с 18.0% и „Транспорт, складиране и пощи “ - с 3.9%.

По предварителни данни на НСИ, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2013 г. са 163.1 хил. В сравнение с края на март 2013 г. броят им се увеличава с 10.0% или с 14.8 хил. С най-голямо увеличение на наетите, спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. са икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 107.0% (10.4 хил.), „Култура, спорт и развлечения“ - с 47.3% (1.2 хил.) и „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.8% (0.3 хил.). За същия период наетите намаляват в дейностите: „Образование” - с 2.4% (0.3 хил.), „Транспорт, складиране и пощи” - с 2.0% (0.2 хил.) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 0.3% (0.1 хил.).
В структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителния дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 19.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - 12.3% и „Преработваща промишленост” - 12.0%.
Спрямо края на юни 2012 г., наетите намаляват с 1.2% или с 1.9 хил., като в обществения сектор те се увеличават с 1.9%, а в частния намаляват с 1.9%. Спрямо края на юни 2012 г. дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ е с най-голямо намаление в броя на наетите лица - с 1.5 хил., докато с най-голямо увеличение е дейност „Административни и спомагателни дейности” - с 0.9 хил..