Шефовете на "Газтрейд" дават обяснения заради взрива

РИОСВ продължават да следят качеството на въздуха в района на с. Езерово

Шефовете на фирма „Газтрейд“, собственик на газохранилището край Езерово, където в сряда се взриви автоцистерна, бяха призовани от Инспекцията по труда във Варна днес в 12. 30 ч.

По повод инцидента, при който пострадаха 11 души, е образувано административно производство, съобщи началникът на инспекцията във Варна Иван Иванов.

Проверката на документите, предоставени от шефовете на фирмата, до момента е показала, че всички работници на „Газтрейд“ са имали сключени трудови договори и са работили според изискванията на закона. От Инспекцията по труда имат и своя версия за случилото се, но ще я обявят до две седмици, заяви Иванов.

Междувременно експерти на РИОСВ-Варна продължават да следят качеството на атмосферния въздух в района на село Езерово.

Анализът на наличните данни за състоянието на атмосферния въздух, постъпили от пунктовете им за мониторинг - АИС “ТЕЦ Варна”- с. Езерово, АИС “Изворите”- гр. Девня и АИС Батак - гр. Варна, при възникване на пожара и след това не показват замърсяване на приземния въздушен слой.

След оценка на реалната обстановка, мобилната автоматична станция е позиционирана в североизточния край и на границата на с. Езерово за оценка на качеството на атмосферния въздух и здравния риск за населението при неблагоприятна промяна на метеопараметрите.

При извършения обход по протежение на димните газове е констатирано, че фронтът на разпространението им основно е през земеделски земи и не засяга населени места.
Оценката на текущите резултати показва, че същите са под пределно допустимите концентрации на контролираните замърсители.