Изложба в ОУ “Васил Априлов“ разкрива богатите ни книжовни традиции

Варна Лайф

12-09-2013, 16:23

Снимка:

panoramio.com

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Ще се открие в понеделник в 10 часа

На 16 септември в ОУ „Васил Априлов” ще бъде открита изложбата „България: Съкровище на словото”. Ще гостува във Варна до края на месец октомври. Изложбата е дело на учени от Института за литература при БАН. Автора е проф. Анисава Милтенова.

Изложбата цели да разкрие богатите книжовни традиции на България и да покаже художественото и жанрово многообразие на старобългарската култура. Преобладаващият брой от старобългарските ръкописи се съхраняват в чуждестранни книгохранилища – в Италия, Сърбия, Русия, Англия, Света гора, Синайския манастир „Св. Екатерина“ и др.
Включени са най-значителните паметници, изписани на глаголица, които са свързани с най-ранните преводи на св.св. Кирил и Методий, както и кирилица.
През Х в. възникват големите книжовни центрове в Преслав и в Охрид, появяват се оригиналните съчинения на редица старобългарски писатели: Климент Охридски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Константин Преславски и др. Те са достигнали до нас в български, сръбски и руски преписи в по-късни ръкописи, образци от които са представени в изложбата. Изложбата включва още и пренасянето на традицията на Златния век в Русия:
Присъстват образци от писмото, украсата и оформлението на най-важните кодекси от ХII–XIII в.: Добромирово евангелие, Слепченски апостол, Битолски триод, Болонски псалтир, Добрейшово евангелие, Радомиров псалтир, Шафариков апостол, Орбелски триод и др.
Четиринадесетото столетие бележи втория голям разцвет на българската книжовност и култура. В изложбата е представено творчеството на патриарх Евтимий и дейността на Търновската книжовни школа. Включени са образци от книжнината през ХIV в., които представляват изключителни художествени паметници.