Трябва спешно да внасяме персонал за туризма

Туризъм

14-09-2013, 15:26

Автор:

Росица Пенкова

Всичко от Автора

След 5 години ще оголим редица отрасли от специалисти с висше образование

Туризмът е един от отраслите, които най-тежко ще пострадат от застаряването на населението в България. Това заяви вицепремиерът Даниела Бобева по време на дискусия във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, посветена на 10-ата годишнина от учредяването на Асоциацията на частните висши училища в България. Според доц. Бобева туризмът в България ще спре да расте, ако до 1-2 години не започнем да внасяме персонал от други държави. Страни с лош демографски баланс като България трябва да инвестират в иновации и икономиката им да бъде основана на повече знания, а не да се разчита на трудоемки сектори, каза тя.

"Защо не си говорят университетите и бизнесът? Насърчаването на иновациите не е въпрос на пари или на държавна политика. То е състояние на ума – както на учените, така и на бизнеса. Ако университети чакат правителствата да им кажат какво да правят, значи нещо не е наред. По-скоро би трябвало да бъде обратното", каза Даниела Бобева. Според нея университетите трябва да са център на научните изследвания в България, а това няма как да стане без облекчения за бизнеса. Добър пример за образователна реформа била Финландия, чиято икономика е на втори място по конкурентоспособност именно заради добрата връзка между бизнеса и университетите - бизнесът давал 75 % от парите за научни изследвания, а 25% идвали от държавата. Делегация от представители на български ВУЗ-ове ще замине за Финландия по покана на премиера Юрки Катайнен, съобщи Даниела Бобева.

"Факт е, че няма работа за хората, но за определена работа няма и хора", коментира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според него в момента изчислителната промишленост имала 2,5 милиарда лева оборот, но имала поръчки за 4 милиарда, които не могат да бъдат изпълнени поради липса на подготвени кадри. "В България държавата не знае какви специалисти ще й трябват. Никой не знае и колко, например, 57-годишни инженери-хидравлици има в страната, които след 6 години ще трябва да бъдат заменени с нови. След 5 години ще оголим редица отрасли от специалисти с висше образование", предупреди той.