60 % от варненци са усетили резултат от еврофондовете

Животът

19-09-2013, 14:22

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Най-видими и значими според хората са инфраструктурните проекти.

Близо 60 процента от варненци усетили ефект от дейността на еврофондовете в региона. Това показват резултатите от допитване на Областния информационен център. Проучването е направено по време на три открити приемни, като част от националната кампания „Първите седем години на България в Европейския съюз“. В анкетата са се включили общо 108 човека, които са отговорили на въпроса „Достигнаха ли до Вас европейските средства?“. Анкетираните са гласували с нарисувани усмихнати лица за „ДА“ и с намръщени – за „Не“. 

41 процента от гласувалите смятат, че евросредствата не са достигнали до тях. 59 % са отговорили положително на въпроса и пряко или косвено европейските средства са достигнали до тях. Някои са споделили, че са завършили чуждоезикови курсове по програмата „Аз мога“. Други посочили, че децата им са включени в извънкласни дейности по проект УСПЕХ или пък посещават санирани по европроекти детски градини.
Най-видими и значими според хората са инфраструктурните проекти.
Във Варна с европейско финансиране през настоящия програмен период са ремонтирани 27 детски градини. През миналата учебна година по проект УСПЕХ 59 училища от Варненска област са сформирали 1 097 кръжока за извънкласни и извънучилищни дейности, в които са участвали 13 202 ученици. По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ 1843 учители от региона са включени в различни обучения. 339 от тях ще бъдат обучени за работа с деца със специални образователни потребности. Подписани са и 76 договора за стартиране на собственост бизнес от безработни лица.