Колежът по туризъм празнува 50 годишен юбилей

Мисия Варна

01-10-2013, 12:06

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

93 наши и чужди учени ще участват в научна конференция "Отговорен туризъм 2020"

Международна научно-практическа конференция „Отговорен туризъм 2020” ще отбележи 50-годишния юбилей на Колежа по туризъм към ИУ-Варна, съобщиха от учебното заведение. С доклади в конференцията ще вземат участие 93 учени и специалисти в областта на туризма от страната и чужбина, представители на утвърдени образователни институции като Икономически университет-Варна, Колеж по туризъм – Варна, УНСС, СУ „Климент Охридски“, Стопанска академия Д.Ценов”-Свищов, Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, Бургаски Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Колеж по туризъм  - Бургас, НБУ, Пловдивски университет, Аграрен университет – Пловдив, УниБИТ, МВБУ, университети и колежи от Полша, Русия и Азербайджан.
Колежът е подготвил общо 8627, които заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. В колежа са се обучавали и 125  чуждестранни специалисти от 18 страни.
Завършилите колежа получават диплома за „професионален бакалавър по туризъм”, отговаряща на европейските стандарти за висше образование – 3 години обучение, минимум 180 кредита. След получаване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” желаещите могат да продължат своето обучение в образователно квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Туризъм”.
Колежът обучава кадри за туристическата индустрия по три специалности: „Мениджмънт на туризма”, „Мениджмънт на свободното време” и „Мениджмънт на хотели и ресторанти”. Специалност „Мениджмънт на свободното време” е нова, разкрита е през 2007г. на основата на съществуващ 7 години учебен профил към специалността „Мениджмънт на туризма”, като резултат от нарасналата потребност от специалисти за индустрията на свободното време и съвместната работа с университета в Оксфорд-Брукс, Великобритания.