Апелативният съд във Варна с временен шеф

Новините

08-10-2013, 16:18

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Почина председателят на Апелативния съд

Мара Христова бе досегашният зам.-председател на Апелативен съд Варна и ръководител на Търговско отделение

Съдия Мара Христова – Христанова е новият административен ръководител на Варненския апелативен съд, който ще изпълнява функциите на председател на институцията до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

Нейният избор бе утвърден с Протокол №38 от заседание на ВСС от края на миналата седмица, по предложение на председателя на ВКС. Мара Христова бе досегашният зам.-председател на Апелативен съд Варна и ръководител на Търговско отделение. Съдия Христова е възпитаник на Юридическия факултет на СУ "Св.Кл.Охридски". Общият й юридически стаж е малко повече от 39 години, като близо 24 от тях са в органите на съдебната система. Била е съдия-изпълнител при Районен съд Варна, съдия и зам.-председател в Окръжен съд Варна и ръководител на Търговско отделение.

През 1998 година съдия Христова встъпва в редиците на Варненския апелативен съд. От лятото на 2004 година, отново с решение на ВСС, съдия Мара Христова е избрана за зам.-председател на Апелативен съд Варна и ръководител на Търговско отделение. Този избор е потвърден и през 2009 година с началото на втория мандат на починалата наскоро Виолета Бояджиева – досегашен председател на Апелативен съд Варна.

Съдия Христова има най-високия ранг в съдебната система – съдия във ВКС и ВАС, и впечатляваща професионална квалификация и специализации. Преминала е през серия обучения, организирани от международни програми в областта на търговското право, по проблемите на несъстоятелността, на правото на интелектуална собственост, на медиацията, на сътрудничеството в областта на гражданското право в Европа, на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела и др.

Освен дълбокото й пристрастие към търговското право, съдия Христова е сред най-изявените представители на театралното общество на юристите във Варна, като участник в редица спектакли, отличени с аплодисментите на публиката и с награди от театрални фестивали на самодейните театри. Обича да пътешества.