Административният съд: Игрището на "Гаврош" остава

Мисия Варна

16-10-2013, 12:20

Снимка:

gavroche-bg.org

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Строежът е търпим, строен е преди 2001 г.

Административен съд – Варна, отмени заповед на РДНСК за премахване на игрището на Детски дом „Гаврош” във  Варна, съобщиха от пресцентъра на съда. Според съда заповедтта е незаконосъобразна. Не са изяснени всички факти и обстоятелства около изграждане на игрището с дарителските средства на Сдружение „Гаврош”, смятат магистратите.

Строежът е изграден през 1997/98г. и съгласно §127 ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е търпим, защото е изграден преди 31.03.2001г.

Бил е допустим по разпоредбите, които са действали по времето, когато е бил изграден.  Допустим и по сега действащите разпоредби на ЗУТ, поради което не подлежи на премахване.Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.