Полицията: Внимавайте с печките през зимата!

Животът

01-11-2013, 13:36

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Какво да правим при пожар и аварии, съветват органите на реда

Съвети как да предотвратим евентуални пожари през отоплителния сезон и какво да правим ако все пак възникне такъв дадоха от варненската полиция. 

Не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение, припомнят от полицията по повод настъпването на отоплителния сезон. Публикуваме пълния текст на препоръките на ОДМВР, както и правилата за действия при пожар и аварии.

I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите;

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени такива!

Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!

При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.

Не използвайте отоплителни уреди с открити реотани.

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

Не оставайте децата без наблюдение!

Укрепете добре всички отоплителни уреди, поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

Трябва да запомните: При пожар, уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

За безопасна експлоатация е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя.

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците);

в комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди;

Комините трябва да са измазани отвън и отвътре.

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера!

Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени.

При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!

Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места! 

Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!

III. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):

Безопасното използване трябва да бъде съобразено с високата пожарна опасност на нафтата като леснозапалима течност;

Не по-малко опасни са нагретите пари, които може да доведат и до взрив;

Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни;

Използват се само стандартни уреди;

Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера.

При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени. В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди. 

Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.).

Ø За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират. 

IV. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕЩИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ:

Свещите не трябва да се оставят в помещение без надзор и в близост до горими материали / хартия , пердета и др.

При използване на пиротехнически изделия да се спазват указанията на производителя.

Да не се използват от деца!

Да се използват  само когато няма възможност техни части да попадат върху горими повърхности и материали и на открити пространства.

V. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ:

При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външни, стабилни стълби!

Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Ако се окажете в асансьор – слезте по най-бързия начин и използвайте стълбищата.

Не се поддавайте на паниката. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.

При преминаване през задимено пространство, придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка.

Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.

Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.

Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха.

Ако се окажете в тълпа от хора, свийте ръцете в лактите, накланяйки се назад, опитайте да удържате натиска, бавно си освобождавайте пространство и се придвижвайте напред.

При невъзможност да напуснете сградата, опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си.

Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.

При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др.

Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.

Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните пожарогасители, вътрешен противопожарен кран или подръчни средства (вода, намокрени одеяла или кърпи).

Помнете: електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители.

След пребиваване в района на пожара трябва да преминете на медицински преглед.

Ако има пострадали, изнесете ги на чист въздух, разхлабете дрехите им. Обгорените участъци се покриват с чиста тъкан.