Проверка в кухнята: Всяка четвърта детска градина в нарушение

Животът

01-11-2013, 15:33

Снимка:

rbth.ru

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Забележки има и към кухненския персонал - не добре обучен, неквалифициран и ниско платен

В 11 детски градини във Варна хранителните блокове са в незадоволително техническо и хигиенно състояние. Това са констатирали проверяващи от Областна дирекция по безопасност на храните, научи Varnautre.bg. Нарушения са открити в : ЦДГ "Светулка",ЦДГ "Теменужка", ЦДГ "Пушкин", ОДГ "Ален мак", ЦДГ "Карамфилче", ЦДГ "Незабравка", ОДЗ "Д-р Петър Берон", ЦДГ "Успех", ОДЗ "Приказка", ЦДГ "Горска приказка", ЦДГ "Пролет". Проверките са извършени от 16 септември до 18 октомври. В петте варненски района детските градини и ОДЗ-тата са общо 48.

Въпреки, че не е описано конкретно в кое детско заведение какво точно не е наред, докладът на комисията е достатъчно красноречив. Голяма част от хранителните блокове са в сгради с повишена влажност, мухлясване, конденз и подпухване на стени и тавани. В ОДЗ-тата се приготвя храна за деца от различна възраст, по различни менюта, със суровини и храни от различни доставчици, като не навсякъде са създадени условия за разделното им съхранение и обработка.

Персоналът на "Ученическо и столово хранене" в някои обекти е недостатъчен, което води до занижаване на хигиената. Друга констатация е необходимостта от подмяна на печките, фурните, плочките и неефективните вентилационни системи. Забележки има и към кухненския персонал, ангажиран с прилагането на системата за управление безопасността на храните в обектите - не добре обучен, неквалифициран и ниско платен. На посочените 11 детски градини и ОДЗ-та са направени предписания за отстраняване на констатираните при проверките несъответствия. Информирана за резултатите е и Община Варна.

В региона са проверени общо 142 ученически столове,ученически бюфети, хранителни блокове към ясли, градини и обединени детски заведения, детски кухни и обекти за раздаване на храна, приготвена от кухня-майка, както и хранителни блокове към домове за отглеждане на деца с физически и умствени увреждания.

ОДБХ посочват още, че сред честите констатации са: неадекватен контрол за достъпа на насекоми и гризачи, приемане на суровини и храни, съпроводени с некоректни и непълни документи за произход и качество от доставчиците, остарели и корозирали уреди за рязане на зеленчуци, недостатъчно хладилни съоръжения, лоша текуща хигиена и т.н.