Подписаха договора за линейния ускорител

Ще бъде базиран в двора на МБАЛ „Света Анна” и ще бъде пуснат в експлоатация до края на 2015 година.

Община Варна сключи договор за купуване на линеен ускорител за нуждите на онкоболницата в града. Апаратурата е на стойност 3,9 млн. лева. По-голямата част от тях - 2,6 млн. лв., са европейски средства, а останалите 1,3 млн. лв. са осигурени като съфинансиране от община Варна. Купуването на медицинската апаратура стана възможно по оперативна програма „Регионално развитие” по проекта „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков”.

Страни по договора за линейния ускорител са Министерството на регионалното развитие и общината. На подписването му присъства и управителят на болницата доц. д-р Георги Кубаков. Линейният ускорител ще бъде базиран в двора на МБАЛ „Света Анна” и ще бъде пуснат в експлоатация до края на 2015 година. Амбицията на община Варна е това да стане в много по-кратки срокове.