Родители: Унизително е децата от "Захари Стоянов" да се смятат за проблем

Призоваваме към реални действия, водещи до разрешаване на кризата с недостига на сгради за училищата, а не административни наказания на директорите

Крайно унизително е нашите деца в администрациите да се приемат като проблем. Част от същите деца, когато подлежаха на прием в детски градини, бяха насочени от същите администрации да посещават ДГ в к-с”Златни пясъци” и жк.”Владислав Варненчик” и сега когато подлежат на задължително обучение, отново създават проблем на общината, РИО и на кмета. Това посочват родители на ученици в ОУ“Захари Стоянов“ в писмо до медиите. 

Те призовават институциите към реални действия, водещи до разрешаване на кризата с недостига на сгради за училищата, а не административни наказания на директорите на училищата. „Проблемът в града няма да се разреши без целенасочени действия, а през следваща учебна година ще се задълбочи, тъй като родените деца в периода 2007-2009 година, както и децата на заселилите се през последните години семейства, са повече от тези през 2006 година, т.е. от настоящите първокласници“, пишат още родителите.
На 14 октомври представители на родителския комитет на „Захари Стоянов“ изпратиха писмо и до председателя на Народното събрание. Отговор са получили от председателя на комисията по образование и наука, където се настоява министър Клисарова да назначи проверка, заради изразеното безпокойство от неизпълнението на целите на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа".
В хода на тази проверка, група родители са били поканени на среща с експерти от министерствота, били са запознати с термините, залегнали в плана за оптимизация, но е липсвало експертно мнение и предложение за разрешаване на наболелия проблем с петте двойки училища в града, които предстоят да бъдат настанени в самостоятелни сгради. „Запознахме се с гледната точка на експертите, формирана в хода на проверката им, получихме признание, че проблем с места за първокласници в града има. Относно кризата в ОУ”Захари Стоянов”, експертите едностранно се насочват към действията предприети от директор Колева, в опита й да приеме в първи клас децата живущи в квартала, тъй като не се съобразява с останалата след заграбването малка, но „осигурена“ част от полагащата й се материална база. Както и с наложената забрана в навечерието на учебната година - на 13.09.2013г. от РИО – Варна, за ползване на всеобщо разрешената възможност за всички други училища, 28 броя деца в един клас. Поради което се наложи сформиране на седма паралелка на първия учебен ден, което задълбочава още повече проблема. Намираме за крайно удобно на администрацията в града, но неудачно за съществуващия проблем, фокусът да се прехвърля върху ръководството на едно квартално училище. Надяваме се съвместно с Вас – медиите, да успеем да постигнем разбиране и решение от страна на Инспектората по образование, Община Варна и най-вече от кмета Иван Портних“, обобщават в писмото родителите.