Рибари и експерти седнаха на една маса в името на закона

Специално сформирани тематични работни групи по „Рибарство“, „Аквакултури“ и „Любителски риболов“ ще подготвят промените в Закона за рибарството и аквакултурите

За това се договориха на работна среща ръководството на ИАРА и представители на браншови организации от сектор „Рибарство“, любители риболовци и рибари.

Изпълнителният директор на ИАРА г-н Майдън Сакаджиев, зам.-изпълнителният директор г-жа Маргарита Петкова и експерти на ИАРА обсъдиха на работна среща с представители на браншови организации и асоциации от сектор „Рибарство“, ловно-рибарски сдружения, клубове по спортен риболов, рибари и любители риболовци, подготовката на проект за промени в Закона за рибарството и аквкултурите.

„Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е в процес на подготовка на промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), касаещи секторите „Рибарство“, „Аквакултури“ и „Любителски риболов“ за осигуряване на ускорено, приоритетно и устойчиво развитие на сектора и риболова в България, заяви при откриване на срещата изпълнителният директор на ИАРА г-н Майдън Сакаджиев. Той заяви, че ИАРА е осъществила широко запитване и прием на предложения от всички заинтересовани страни за промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), като подчерта, че очакванията на агенцията са се оправдали с постъпилия значителен брой (над 100) сериозни и практични предложения за промени в ЗРА.

На работната среща беше обсъдена необходимостта от промяна на Закона за рибарството и аквакултурите във всички аспекти и във връзка с:
* Новата Обща политика за рибарството на ЕС;
* Облекчаване на административните процедури и тежести. Лицензионни режими;
* Стимулиране на рибарството като бизнес и хоби;
* Подобряване на конкурентоспособността на сектора на аквакултурата;
* Насърчаване на икономическата активност в сектора;
* Потенциални пречки и предизвикателства за развитие на сектора.

Всички участници в срещата се обединиха около идеята за сформиране на тематични работни групи по „Рибарство“, „Аквакултури“ и „Любителски риболов“, които да разгледат постъпилите предложения и подготвят промените в Закона за рибарството и аквакултурите по отделни сектори.

„Един от основните мотиви за промяна на ЗРА е да защитим бранша и да го доразвием“, заяви заместник-изпълнителният директор на ИАРА г-жа Маргарита Петкова. Тя подчерта че, сформирането на отделни работни групи ще даде възможност за по-детайлно обсъждане на проблемите и изглаждане на противоречията между всички заинтересовани страни.

На срещата бяха представени и някои конкретни предложения за промени в ЗРА, като:
- Отлагане на изискването малките рибари да се регистрират като юридически лица;
- Аквакултурата (рибопроизводството) да стане приоритет на държавата, дори да се отдели в нов Закон за рибопроизводството;
- Рибарите да се регистрират като земеделски производители;
- Да се регламентира тоочно и ясно, част от събираните средства от риболовни билети да отиват за зарибяване;
- Да се помисли за самоорганизация и самоуправление на любителския риболов.