Областният управител не се е мотивирал защо бърза да пусне колите в Морската градина

Мисия Варна

25-11-2013, 12:22

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Допуснато е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, пише в мотивите на съдебното определение

Областният управител не се е  мотивирал защо иска предварително изпълнение на заповедта си, с която на практика допусна движението на коли до Морската градина. Както писа Varnautre.bg областният управител отмени със свой акт заповедта на кмета за забрана на движението на коли в Морската градина и дори поиска предварителното му изпълнение. На 22 ноември първи състав на първо отделение на Административния съд във Варна отхвърли искането му. Според съда, както пише в публикуваното днес определение, той е пропуснал да посочи кое точно има предвид от състава на чл. 60 от АПК, за  да иска предварително изпълнение. Съдия Маргарита Йорданова му припомня, че в тежест именно на административния орган е „да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК, които да обуславят включването в акта на разпореждане за предварителното му изпълнение”.
Фактическите констатации и лаконични мотиви на областния за „защита на важни държавни и обществени интереси и да осигури животът и здравето на гражданите” , не са достатъчни, е сметнал съдът ,за да допусне предварително изпълнение.
Именно липсата на мотиви от една страна е препятствала съда да извърши преценка относно конкретната хипотеза, от друга страна не може да се установи дали са налице по отношение на издателя на административния акт предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК.
„Липсата на фактическите и правни основания за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД-13-7706-427/22.11.2013 г.  на областния управител на Област Варна - императивно изискване на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е отменително основание по чл.146, т.3 от АПК4, пише още в мотивите на определнието.
 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем  дневен срок от получаване на съобщението.