КЗК: "Енерго-про" е злоупотребило с господстващо положение

Новините

25-11-2013, 13:40

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Сигналът е подаден от производител на еленергия от ВЕИ

Енерго-Про Мрежи“ АД е злоупотребило с господстващото си положение на  пазара на разпределение на електрическа енергия в нарушение на чл. 21 от ЗЗК, като е осъществявало управление на производствените мощности, присъединени към мрежата по непропорционален начин, става ясно от публикуваното на сайта на КЗК днес решение.

Комисията налага на дружеството имуществена санкция в размер на 1 034 755 лв. и предписва поведенческа мярка за възстановяване на конкуренцията. Мярката изсква дружеството да осъществява управление на производствените мощности, присъединени към собствената му разпределителна мрежа, което да гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия, като разпределя ограничения на производството, наложени от ЕСО, пропорционално въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии.

Производството е било образувано по искане на производител на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, присъединен към разпределителната мрежа на Енерго-Про. При проверката КЗК е установила, че в определените от нормативната уредба случаи, като например необходимост от обезпечаване на сигурността на електроенергийната система, ЕСО разпорежда ограничения на производството, които задължително се изпълняват от „Енерго-Про Мрежи“ АД в качеството му на елетроразпределително предприятие. Разпределението на ограниченията, налагани от ЕСО по отношение на постъпващата от разпределителната мрежа енергия, не се осъществява пропорционално от „Енерго-Про Мрежи“ АД въз основа на прозрачен и недискриминационен критерий и не гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия, установява от още от антимонополната комисия.

Едностранното поведение на дружеството може да увреди конкурентната структура на пазара за производство на електроенергия, като възпрепятства определена категория производители да произвеждат и предлагат своята продукция в максимална степен съобразно стопанските си цели. Поведението оказва индиректна вреда за потребителите, като в дългосрочен план ги лишава от възможността да се ползват от преимуществата на развитието на конкуренция на енергийния пазар и диверсификацията на източниците на снабдяване, а именно по-ниски цени и по-високо качество, пише в решението, което може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.