Раздават храна за бедни на 6 места във Варна

Животът

02-12-2013, 09:18

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

През октомври, при първия транш, в област Варна бяха раздадени 401 040,50 кг хранителни продукти

В общо 6 пункта във Варна от днес започва раздаването на хранителни прокукти на уязвими граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните

Пунктовете ще бъдат отворени днес от 08:30 ч. и се намират както следва: р-н Аспарухово – ул. "Кишинев" 15 (пенсионсерски клуб), р-н Приморски – кв. "Чайка" бл. 67 (пенсионерски клуб),  р-н Влавдислав Варненчик – ж.к. "Вл.Варненчик" III м.р. до кметството, помещение на Сдружение "Варненец", р-н Младост – жк. "Трошево" бл. 47 (помещение на Соц. подпомагане), р-н Победа – ул. "Самарско знаме" №1, р-н Одесос – ул. "Алеко Константинов" 2.

От БЧК припомнят, че правоимащите са определени в чл.7 на Наредба № 18 от 22.10.2007 г. доп., бр. 19 от 2013 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица:

1. Лицата, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон;

2. Лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година

3. Майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година

4. Правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания

5. Семействата, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца

6. Лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност “Личен асистент” по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”

7. Лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

8. Ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година.

За реализиране на първия транш на програмата в областния склад на БЧК–Варна бяха доставени общо 401 040,50 кг хранителни продукти (брашно, ориз, захар, олио, боб, леща, конфитюр, пчелен мед, вафли и картофено пюре). В периода 7–31 октомври бяха разкрити 17 пункта на територията на област Варна, в които всеки правоимащ бенефициент получи по списък, изготвен от дирекция “Социално подпомагане”, по 25,150 кг хранителни продукти. Над 200 доброволци и служители на БЧК раздадоха на 12781 уязвими общо 321442,15 кг продукти. Правоимащите, неявили се на първия транш, запазват правото си да получат всички полагащи им се продукти през втория транш.