Общинска екополиция с контрол над клошарите

Мисия Варна

17-12-2013, 12:49

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Росица Колева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Законови промени лишават клошарите от препитание

Вместо да предприемат мерки в ресорната комисия, препратили писмото в РИОСВ, откъдето получиха и подобаващ отговор

Общинско екозвено, да контролира клошарите и пунктовете в които предават отпадъците, препоръчаха от Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна. Повод за това стана жалба постъпила в общината, а оттам препратена в екоинспекцията. 

В комисията по обществен ред и сигурност към местния Общински съвет постъпила жалба срещу площадки за събиране и съхраняване на отпадъци от хартия и картон, находящи се на ул. "Стоенчо Хаджииванов" № 3 и ул. "Генерал Скобелев" № 65, стопанисвани от "Елбимекс" ООД. В жалбата били описани действията на пунктовете и нашествието на клошари, нарушаващи обществения ред и санитарно-хигиенните условия в района на обектите. 

Вместо да предприемат мерки в комисията, обаче препратили писмото в РИОСВ, откъдето получиха и подобаващ отговор.

"Условията и реда за управление на отпадъците на територията на съответната община, както и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло се урежда с общинска наредба, изготвена и приета по реда на Закона за управление на отпадъците.  

Контролът за спазване, както и изпълнението на изискванията по управление на битовите и строителни отпадъци, в т.ч. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им, се осъществява от кмета на общината или опълнощено от него длъжностно лице", контрираха от местната екоинпекция. 

На финала РИОСВ препоръчва при констатирани и установени нарушения на изискванията на общинската наредба, упълномощени от кмета длъжностни лица, да предприемат принудителни административни мерки, за да се спрат дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.