Защо точно Паша дере?

Има ли шанс газопроводът Южен поток да бъде преместен

След общественото обсъждане на доклада за Оценка за въздействието върху околната среда на проекта „Морски газопровод Южен поток – български участък”, което се проведе в четвъртък, гражданите продължават да са недоволни от факта, че така близо до града ще бъде построена компресорната станция и тръбите ще минавата под плажа Паша дере. Ето тяхната позиция: 

Всъщност по-правилно е да се каже, че се проведе едно запознаване на гражданите с проекта, тъй като в по-голямата си част се оказа, че представителите на инвеститора Саут Стрийм Транспорт Б.В. не можаха да отговорят на нашите въпроси, включително и на най-обикновения:

Възможно ли е точката на пресичане на брега да не бъде на Паша дере, непосредствено до град Варна?

Или с други думи – възможно ли е варненци и любителите на град Варна, като най-засегнати от отрицателните последици от проекта, аргументирано да предложат друга алтернатива за пресичане на брега на Черно море и тя да бъде приета от Газпром, в случай, че независима комисия определи, че екологичните и най-вече социалните вреди ще са по-малки.

Не отговориха и на много други ключови въпроси като например: къде другаде в Европейския съюз газопровод с подобен капацитет минава на 1,5км или по-малко от 350 или повече хиляден град като Варна и къде в Европа наземни съоръжения като компресорна станция, приемен терминал, измервателни станции с обща площ от над 450 дка и мощност 100 МВ са на по-малко от 2,5км от жилищните сгради на подобен на Варна град?

Защо смятаме, че е толкова важно да се измести точката на пресичане на брега за варненци и гостите на града?

Защото в близост до брега, където излиза газопроводът, следва да има индустриални съоръжения с огромни площи като замерващи станции и приемен терминал, а е повече от желателно компресорната станция да е близо до тях.

Варна е най-големият град по българското Черноморие. Най-тихите и най-красивите части от града, които все още не са презастроени, са на юг от кв.Аспарухово и кв.Галата – Ракитника, Боровец, Прибой, Фичоза, Кантара и Черноморец. Там въздухът, сравнен с другите варненски квартали, е най-чист, гледките с невероятното съчетание на гора, море, поля и лозя, са най-хубави, плажовете Паша дере, Черноморец и Фичоза, посещавани от хиляди летовници всеки летен ден, са все по-предпочитано място за варненци и гостите на града, защото там бетонът и кичът от заведения ги няма или са рядкост. Нещо повече: всички плажове и най-вече Паша дере са опасани от горски масиви, които са идеално място за разходка, къмпингуване или пикник. И в едно такова райско място до нашите домове изведнъж решават да правят огромен индустриален комплекс и да изсекат 1000 дка гори, в място, което вече е започнало да се превръща в един незаменим градски парк, който може да се превърне в много по-значим природен парк от „Златни пясъци”, в място, което не случайно е включено в уж защитената зона от Натура 2000 – „Галата” и място, определено съгласно Общия устройствен план на град Варна от 2012г. като зелена горска площ и е предназначено за отдих и туризъм.

И вместо да оцени това инвеститорът разсъждава по следния начин – щом през Паша дере вече минава един газопровод и има една компресорна станция на 2,5км от брега(нищо че е с 20 пъти по-малка на площ и със значително по-малка мощност) с цел да се концентрира отрицателният ефект избрали плаж Паша дере за точка на пресичане на брега.

И макар и с метода микротунелиране да се запази донякъде целостта на плаж Паша дере, то ние питаме:

· кой ще гарантира спокойствието и липсата на шумов дискомфорт, включително от нискочестотен шум и инфразвук за десетките хиляди граждани, живеещи наоколо или на тези, които искат да заживеят в най-южните части на Варна с цел бягство от убийствения шум в централните части на големия град

· кой ще върне естетическата наслада от природния пейзаж от Ракитника, Боровец юг и пътищата за плажовете Паша дере, Черноморец и Фичоза?

· кой и кога ще върне горския характер на местността, където ще се строи индустриалният комплекс с площ като тази на кв.Младост 1 в София(кв.Трошево във Варна)? И ще се компенсират ли в действителност загубата на местообитанията на засегнатата флора и фауна в защитените местности от Натура 2000?

· И не на последно място - кой ще гарантира, че това ще е последният индустриален проект в тези красиви южни части на град Варна?

И макар да не сме доволни от отговорите на нашите въпроси по време на общественото обсъждане, все пак представителите на инвеститора Саут Стрийм Транспорт обещаха да зададат най-важния ни въпрос на Газпром – може ли да се измести точката на пресичане на брега по-далеч от град Варна или не, защото явно друг не може да реши.

Саут Стрийм Транспорт Б.В. през цялата среща твърдяха, че мислят за обществото и затова са избрали метода микротунелиране. Нека да видим дали наистина мислят за обществото и да съдействат за преместване на точката на пресичане на брега и индустриалния комплекс. Нима е толкова трудно това след като е в интерес на варненци или явно за Газпром няколкото месеца, които ще им отнеме промяната на първоначалния проект, са по-важни от стотици хиляди български и чужди граждани, обичащи Варна.

До всички читатели, на които им пука за зеленото развитие на град Варна, за спокойствието на хората и защитената природа: Моля дайте по официалния път своите критични коментари на електронния адрес на инвеститора: [email protected] до 27.12.2013 г. (законов срок) или 10.01.2014 г. (доброволно удължен срок от инвеститора) – не изисква много, но един ден вашите деца може да оценят това.

Представителите на държавните и общински институции в България, както и на природозащитните организации не присъстваха на срещата във Варна или услужливо си мълчаха. Ние за последно ги приканваме да се опомнят чии интереси защитават и да съдействат по официален път за изпълнение на желанието на варненци и гостите на града – да не се строят бреговите индустриални наземни съоръжения в землището на град Варна. Толкова ли е трудно това?