Раздават хранителните помощи за бедните до 15 януари

Животът

02-01-2014, 12:48

Снимка:

БЧК

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Неуспелите да вземат продукти през първия транш, могат да го направят сега

До 15 януари продължава раздаването на хранителни продукти от втория транш на програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС“. В 17 пункта на БЧК в област Варна всеки правоимащ ще получи срещу подпис и документ за самоличност общо 20,400 кг от 9 вида хранителни продукта: ориз – 2 кг; захар – 5 кг; олио – 5 л; зрял фасул – 1 кг; леща – 2 кг; пчелен мед – 2,5 кг; конфитюр – 1 кг; вафли – 0,900 кг и картофено пюре – 1 кг.

Списъците на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и в тях са включени хора, попадащи в следните категории:
1. Лица, получавали целеви помощи за отопление от държавата за сезон 2012/2013 г.;

2. лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/2013 г. и чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.;

3. неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;

4. лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;

5. семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;

6. лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;

7. лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

8. ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.

В град Варна пунктовете са на следните адреси:
- р-н Аспарухово - ул."Кишинев"15 /пенсионсерски клуб/,
- р-н Приморски - кв."Чайка" бл. 67 /пенсионерски клуб/,
- р-н Вл.Варненчик – ж.к. "Вл.Варненчик" III м.р. до кметството, помещение на Сдружение „Варненец”,
- р-н Младост - жк."Трошево" бл. 47/помещение на Соц. подпомагане/,
- р-н Победа – ул. „Самарско знаме” №1,
- р-н Одесос – ул. „Алеко Константинов” 2.

Неполучилите за първи транш имат право да получат продуктите по време на втори транш. След приключване на програмата нераздадените хранителни продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от ДФ "Земеделие", на социални и психиатрични заведения в област Варна.