Лихвите по депозитите ще продължат да намаляват

Парите

06-01-2014, 11:45

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Поевтиняването на депозитите ще запази и тенденцията за поевтиняване и на кредитите

Ако имате левов депозит в банка, то най-вероятно получавате годишна лихва в размер около 4 процента. Поне такива са данните на БНБ за средните лихвените нива към края на миналата година. Според анализ на най-голямата българска банка - Уникредит Булбанк, през новата година не бихте получили повече за спестяванията си. Дори е възможно обратното - очаква се новите сключени договори за депозити да бъдат с по-ниска лихва.
По-евтини депозити, по-евтини кредити
„По подобие на 2013 г. и през тази година очакваме цената, която банките ще трябва да плащат, за да продължат да набират депозити от клиенти да продължи да пълзи надолу, макар и с по-бавни темпове", анализира главният икономист на банката Кристофор Павлов. Според него причините затова са същите като през миналата година, но с някои нюанси. Като цяло политиката на банките е да заменят заемния външен ресурс с вътрешен, т.е. с депозити. Според Павлов този процес е към края си и това ще определя по-слабото търсене от страна на финансовите институции на нови спестявания.

Продължаващото поевтиняване на депозитите ще запази и тенденцията за поевтиняване и на кредитите, пише още Павлов. Той очаква, че и през следващата година ръстът на депозитите ще изпревари този на кредитите. Според него финансовите институции ще използват част от генерираните спестявания на фирми и домакинства, за да продължат с преструктурирането на пасивите си, като изплатят най-скъпите си източници на финансиране .
Годишна равносметка
Именно приключването на процеса на намаляване на външната задлъжнялост е една от причините за намялаване на уязвимостта на банковия сектор в България през 2013 г., смята Павлов. Според него повечето банки са приключили с този процес. Другата причина за стабилността на банковата система е и забавяне на темповете на растеж на лошите кредити./Money.bg/