Портних отчете първите шест месеца като кмет

Мисия Варна

15-01-2014, 14:45

Снимка:

© Varnautre.bg

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

304 000 000 лева договорени от европрограми и 600 нови места в детските градини

Иван Портних отчете първите шест месеца като кмет на Варна. Публикуваме без редакция акцентите от свършеното в управлението на града от юли миналата година до януари.

Шест месеца работа за Варна
Работа по европейските проекти:

- Договорирани средства към края на юли 2013 г. – януари 2014 г. – 304 036 444 лв – по нови и продължаващи проекти. За 6 месеца Варна е получила 58 806 132 лв. от оперативните програми.

- Варна е общината, защитила най-широк обхват на сферите, в които може да подготвя проекти за кандидатстване през следващия програмен период 2014 -2020 година. Управляващият орган на ОП "Регионално развитие" одобри Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Варна, в който са включени 165 обекта. За тяхната реализация ще се кандидатства в рамките на ОП "Региони в разтеж 2014 – 2020". Те са на обща стойност 686 459 105 лв. Има и резервен списък с 40 проекта, на обща стойност 442 686 789 лв.

- По улиците на Варна се движат 70 нови автобуса, осигурени по проекта “Интегриран градски транспорт”. Инвестицията е на обща стойност 32 631 038 лв.
- Подписан договор за доставка на 30 нови тролейбуса, на стойност 28 млн. лв. Финансирането се осигурява от ОП “Околна среда”.
- Ремонт на центъра - работа по проекта "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна", на стойност 4,6 млн лв. без ДДС по ОП "Регионално развитие".
- Община Варна сключи договор за купуване на линеен ускорител за нуждите на онкоболницата в града. Апаратурата е на стойност 3,9 млн. лева. По-голямата част от тях - 2,6 млн. лв., са европейски средства, а останалите 1,3 млн. лв. са осигурени като съфинансиране от община Варна. Купуването на медицинската апаратура стана възможно по оперативна програма "Регионално развитие" по проекта "Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Марков”.
- Работа по проекта "Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна - втори етап, и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател - Варна". В момента по ул. "Никола Вапцаров" се полагат тръбите, изградени са 70 метра от трасето - общо с дължина 1 257 м. Проектът, финансиран като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда", е на стойност 34 454 400 лв. Резултатът от проекта ще бъде опазване на водите по черноморското крайбрежие, като се достигнат емисионните ограничения за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
- До седмица първа копка на канализация във Виница – 289 000 лв.
- Община Варна спечели финансиране по проект "Младежки столици в действие"  на стойност 192 528 евро, като 50% са осигурени по програма "Младежта в действие" и 50% е съфинансиране от община Варна. Дейностите по проекта включват реализирането на 5 младежки международни тренинга с участие на представители от Гърция, Румъния, Португалия, Италия и Словения. Друга част от проекта предвиджа реализирането на 10 младежки инициатива на територията на общината, предложени и разработени от местни младежки неправителствени организации. Целта на проекта е да популяризира и насърчи ефективното партньорство между местните власти и младежките НПО. Дейностите по проекта са пряко свързани с кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица 2017.

Работа за откриване на места в детски заведения:

- Преди 6 месеца установен недостиг на 670 места в детските градини на Варна. Към момента са осигурени 610 места по данни от електронния регистър, предстои откриване на нови 450 места за деца и минимум 50 работни места за учители и помощен персонал.
- Ще бъдат разкрити още 125 места за целодневното задължително обучение на 5-годишните в училищата.

- Нова детска ясла за 100 деца отвори врати в квартал “Владислав Варненчик”. Новата сграда е разположена върху площ от 1693 кв.м., а инвестицията е за 1 670 000 лева.

- Първа копка на строителството на нов корпус за В ОДЗ № 24 „Иглика” в квартал Виница. Инвестицията е 1 378 000 лв. Разкриването на новата пристройка ще осигури и 8 нови работни места за учители и обслужващ персонал.

- Първа копка на пристройка към ОДЗ “Детски свят” във „Владислав Варненчик.
- Предстои строителство на нова детска градина на ул. " А. Д-р Железкова“. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта. Разкриването на детското заведение ще осигури места за 160 деца.
- Обявена е обществена поръчка за смяна на предназначението и преустройство на бившето частно училище "Малкия принц". Ще бъдат разкрити още 3 групи за 90 деца.
- Ремонт на подблоковото пространство на бл. 67 в "Чайка” . Той започна в началото на септември, за да се осигурят допълнително две помещения за занимални на по-големите деца от началния курс на основно училище "Захари Стоянов".
- Нова спортна зала на СОУ “Елин Пелин”  бе открита. Съоръжението е уникално за града със своите възможности и интериор. Залата е с размери 37 на 23 метра и височина 12 метра, което позволява да бъде ползвана за концерти, тренировки и репетиции. В строителството са вложени 1 милион лева, осигурен от държавния бюджет в началото на годината, 200 000 лева е съфинансирането от община Варна.

Работа за нова инфраструктура:
- Започна основен ремонт на улица "Брегалница". Първият етап от ремонта предвижда пълно обновяване на подземната инфраструктура на транспортната артерия, а вторият – полагане на асфалт. В обновяването на улицата ще бъдат инвестирани 747 000 лева. Към този момент първият етап е приключен, положен е биндер, през март ще бъде положен асфалт, маркировка и ще бъдат оформени прилежащите площи.
- Първа копка на последния етап от изграждането на канализацията за отпадни води на село Тополи – прокопаване на 12 улици, а в изкопите ще бъдат положени 1 850 метра канализационни тръби. След приключването на обекта в края на пролетта, последните 168 семейства от Тополи, които нямат битова канализация, ще могат да се включат в общата канализационна система на селото. Стойността на проекта е 552 868 лв
- Въвеждане на аварийна организация на движението по Аспаруховия мост при пътно-транспортни произшествия въведе община Варна.

- Изградени са 24 повдигнати пешеходни пътеки на територията на града
- По повод на предстоящото провеждане на регатата "Тол Шипс 2014" във Варна, идеен проект предвижда превръщането на района от басейн "Приморски" до Морска гара в зона за отдих и развлечения. По първоначални данни, реализацията на проекта ще струва около 1.5 млн. лв., които са заложени в тазгодишните бюджети на пристанището и на ДП "Пристанищна инфраструктура".
И още работа за:
- Финансово подпомагане на Тубдиспансера за оцеляване на здравното заведение-
- Ремонт за 56 208 лв. на Дома за стари хора „Гергана“ – изградена нова вентилационна система, перални машини, нов бойлер
- Осигурени кухнеско оборудване и бойлери за Домашен социален патронаж - за 7 080 лв.
- Община Варна дари две нови операционни маси на Специализираната болница по очни болести за активно лечение във Варна. Инвестицията е на стойност 36 000 лв.
- Въвеждане на 11 електронни услуги по проект “е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет“. Чрез внедряването им се постига бързина и удобство, което е основен приоритет за общинската администрация.
- В община Варна бе удължено работното време с граждани. Услугите в "Информационния център", както и в дирекциите "Информационно и административно обслужване" и "Финансово-стопански дейности", се предоставят от 8.00 до 18.00 часа без прекъсване.
- Варна премина първата селекция на градовете-кандидати за културна столица на Европа през 2019 година. В същият ден стана ясно, че Варна ще се кандидатира за приза "Младежка европейска столица 2017"
- В края на годината община Варна получи две престижни награди - "Най-активен бенефициент" по Оперативна програма "Регионално развитие" за 2013 г., и "Най-зелен град" – приз на Министерството на околната среда и водите.