Затвор за ЕТ, ако скрие фалит

Крими

20-01-2014, 06:22

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Удрят ни в кантара - търговецът изхвърча от бизнеса

До две години затвор ще грози всеки едноличен търговец у нас, който умишлено скрие фалит. Това гласят текстове в раздел "Общи стопански престъпления" в проекта на нов Наказателен кодекс (НК), подготвен от Министерството на правосъдието. Освен заплаха от затвор провинилите се еднолични търговци ще бъдат наказвани с пробация или глоба, както и с отнемане на правото да упражняват определена професия или дейност.

Текстовете в действащия в момента НК предвиждат затвор до три години и парична глоба в размер от 3 хил. до 5 хил. лева при укриване на фалит. Разлика между стария и новия НК е и отделянето на едноличните търговци от търговските дружества. В настоящия кодекс всички са посочени под общия знаменател "търговец". Разграничението между еднолични търговци и юридически лица е важно, защото наказанията са по-големи при умишленото укриване на фалит от страна на фирми. В тези случаи новите текстове в НК предвиждат лишаване от свобода до три години, глоба, както и забрана за извършване на определена професия или дейност.

Бъдещият НК предвижда и нова наказателна мярка за длъжностните лица, работещи в държавни предприятия. Ако те сключат неизгодна сделка, която донесе значителна вреда на държавата, освен заплаха от 5 години затвор ще ги грози и конфискация на половината имущество.

Сурово наказание за търговците, които удрят в кантара клиентите си, предвижда още новият НК. Всеки, който заблуждава потребителите с неверни мерки или теглилки, или с неточен измервателен уред, ще получи забрана да практикува търговската си дейност. Това е гарнирано с угроза от затвор до 1 година или пробация, както и с глоба. В старите текстове на НК, наказанието за недобросъвестните търговци е затвор до 2 години. Освен това се предвижда забрана за практикуване на дадена професия или дейност, но по преценка на съда и само в случаите, когато деецът е получил присъда "лишаване от свобода". С други думи, според новия НК, всеки търговец, за когото се докаже, че използва манипулиран кантар за измерване на стоката си, може директно да загуби прехраната си.

Търговията с отпадъци също попада под редакцията на новия НК. Според действащия сега кодекс търговците на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат лиценз, подлежат на затвор до 5 години и глоба от 2 хил. до 50 хил. лв. Новите текстове посочват, че който противозаконно изкупува или търгува с отпадъци подлежи на лишаване от свобода до три години, глоба, както и с лишаване от право да извършва определена дейност. Така обхватът на кодекса по отношение на търговията с отпадъци сериозно се разширява, тъй като вече не става дума само за търговията с отпадъци от метали, а за търговията с всякакви отпадъци. Освен това старите текстове съблюдаваха наличието на лиценз, докато новият вариант ще важи за всичко "противозаконно", свързано с търговията с отпадъци.