Варна кандидатства за 150 милиона по програма за развитие на регионите

Мисия Варна

23-01-2014, 11:31

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Подадени са 15 предложения

Община Варна е внесла в областната администрация предложения за 15 проекта на стойност 149 562 028 лв. Областният управител трябва да ги представи в Междуведомствения съвет за оценяване на проекти по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Програмата е с макрорамка от 500 млн. лв., които трябва да бъдат разпределени за одобрените проектни предложения.
Морската столица е подала 15 апликационни форми за:
1. Подобряване достъпа и жизнената среда в жилищните райони "Младост", "Възраждане", "Вл.Варненчик" и северните селищни образувания, чрез реконструкция и модернизация на районни пътни артерии - бул.”Цар Освободител” – в участъка от ул.”Поп Димитър” до бул.”Република”; бул.”Трети март” – в участъка от бул.”Цар Освободител” до бул.”Ян Хунияди”; ул.”Вяра”, попадащи на територията на р-н Младост, гр.Варна;
2. Подобряване достъпа от и до Западна промишлена зона и трасетата на товарното движение, чрез реконструкция и модернизация на районни пътни артерии бул.”Девня” – в участъка от ул.”Ат.Москов” до бул.”Република”; ул.”Ат.Москов” – в участъка от кръгово кръстовище на Път I-2 до ул.”Кольо Фичето”; бул.”Ян Хунияди” – в участъка от бул."Сливница" до п.в. АМ „Хемус” /Комитово ханче/, попадащи на територията на район Владислав Варненчик, гр.Варна;
3. Изграждане на бул.”В.Левски в участъка от ул.”Подвис” до ул.”Девня” - Втори етап: Южно обслужващо платно на бул.”В.Левски” в участъка от бул.”Сливница” до бул.”Вл.Варненчик;
4. Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона и зона за обществен отдих по плана на 2, 3, 4, 8 и 10-ти микрорайон на гр.Варна, чрез реконструкция на градската среда: етап от II до XI;
5. Горнопоясен колектор „ А” - Битоля – Пирин , гр.Варна;
6. Захранващ водопровод ø 500 от Главен клон I-ва водоснабдителна зона за кв.“Аспарухово“ до ПС ”Лазурен бряг”, кв.Аспарухово”, гр.Варна, Община Варна;
7. Реконструкция главен водопроводен I-ва водоснабдителна зона за кв.“Аспарухово“, гр.Варна. Участък от пътен възел бул.“Девня“ до стария канал на Варненско езеро;
8. Пристройка за две яслени групи и саниране на съществуващите сгради на Детска ясла № 7 „Роза“ – УПИ I, кв. 14, 25 м.р., гр. Варна;
9. Пристройка за две яслени групи и саниране на съществуващата сграда на Детска ясла № 5 „Чуден свят“ – УПИ V, кв. 1200, 16 м.р., гр. Варна;
10. Укрепителни и противосвлачищни мероприятия на път VAR 1082 Варна - Златни пясъци в участъка на свлачище „Трифон Зарезан”;
11. Основен ремонт на бул."В.Левски в участъка от бул."Осми Приморски полк" до ул."Подвис", вкл. ремонт на пътните съоръжения, попадащи в трасето, р-н "Приморски", гр.Варна;
12. Смяна на предназначение, реконструкция и покрив на общинска сграда, находяща се на ул. “Проф.Державин” № 19” и основен ремонт;
13. Нов физкултурен салон за нуждите на VІІ СОУ “Найден Геров”;
14. Разработване комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 ЗУТ за строеж на Училище с условия за целодневна организация на ученици от 1-ви до 4-ти клас и полудневно обучение на 5 и 6 годишни деца, както и обучение на 50 деца с девиантно поведение” и строителство;
15. Разработване на технически проект за преустройство и промяна предназначение на Средношколско общежитие, корпус “А” за ОДК и основен ремонт и преустройство на блок “Б”.