Кой ще направи проверки на строителството в Морската?

Мисия Варна

26-01-2014, 23:55

Автор:

СВИЛЕН СТОЙЧЕВ*

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кой се страхува от проверки на строителството в Морската?

Кой има правото, задължението и смелостта за това?

В предната статия зададох въпроса „Кой се страхува от проверки на строителството в Морската?”. Макар че отговорът е ясен и за най-незаинтересования по въпроса гражданин.

Но по-важният въпрос беше: „Има ли кой да назначи проверки на строителството в Морската?”

Има три институции, които могат да направят подобни проверки:

ДНСК, макар че те след последните промени в ЗУТ отговарят само за някои категории обекти и в случая едва ли ще се ангажират. Но, ако се включат, няма да е никак лошо.

Областният управител. Иван Великов обеща да сезира ДАНС ?!?!?! относно всичко, ставащо в „Приморски парк”, с мотива, „че е възможно да има организирана престъпна група, която действа на територията на парка” ... Само че мина доста време от тогава, а Великов не се е похвалил с реализация на това свое обещание. След откритата подкрепа, която оказа за собствениците на имоти в парка, едва ли някой и очаква от него да го изпълни. Особено след като помоли да не го занимават повече с Морската градина (нищо, че голяма част от нея е държавна собственост).
Кметът на Варна Иван Портних. Общинската администрация вече показа, че може да инициира подобни проверки. И не само това, но и да сезира Прокуратурата за открити нередности.

Според публикации в медиите Иван Портних също обяви намерение да извърши подобни проверки. И в този случай до момента не е ясно дали е свършено нещо по въпроса. Но поне от издадените заповеди за спиране на движението на МПС в „Приморски парк” се вижда, че кметът има воля за промяна на статуквото. Сега въпросът е дали кметът Портних наистина ще има смелостта да продължи тази промяна и ще инициира проверки и на строителството в парка без да е нужно преди това граждани да излизат на протест.

Да, проверки на строителството е нужно не само в „Приморски парк”, но е особено важно да се започне именно от там, защото Морската градина е лицето на Варна.

Тези проверки са нужни поради най-малко две причини:

- В обществото витаят, меко казано, съмнения относно законността на строителството в Морската. Ако питате 100 човека „Как е възможно да се застрои Морската само за няколко години”, 99 ще отговорят: „организирана престъпна група” или, ако нямат юридическо образование като Иван Великов, ще кажат просто: „Мафия”. Само един ще отговори „Напълно законно”. И няма да е чудно, ако се окаже, че този един човек има имот или бизнес в парка.

За да се разсеят всички тези съмнения, е нужно да се извършат проверки. А пък, ако проверките покажат, че съмненията са основателни, следващата стъпка е само една – сезиране на прокуратурата.

При всички случаи от тези проверки ще спечелят и гражданите, и собствениците на законни постройки, и най-вече самата администрация, защото по този начин ще повиши доверието на гражданите към себе си.

- Друга важна причина е евентуалното отчуждаване на имоти в парка, каквото е предвидено в закона. Как ще бъде извършен дори анализ за възможностите за отчуждаване, ако администрацията и обществеността не са наясно какво би могло да подлежи на отчуждаване? И още по-важно – ако в парка има незаконни имоти, то защо обществото чрез Общината ще плаща за отчуждаване на тези незаконни сгради? Собствениците на имоти в парка твърдят, че всичко е законно. Дали това е така, може да установи само проверка на оторизиран орган.

В какво трябва да се състоят тези проверки:

1. Проверки за откровено незаконно строителство в парка.
Да не забравяме, че само преди година Общинската администрация установи, че има два незаконни строежа в „Салтанат” – вилата на Сталийски под Делфинариума и един строеж в не толкова напреднала фаза – на „Зърнени храни – Силистра”. И двата са с разрешение за ремонт без да се засягат носещи конструкции, и двете съществуващи къщи са почти съборени, а в имота на Сталийски има откровено незаконно строителство, състоящо се в „изменение на външното очертание на съществуващата сграда във вертикално и хоризонтално отношение”. Проверката беше извършена след сигнал на граждани и няколко протеста.
Друг подобен случай е незаконният паркинг зад р-т „БМ-Градина”, установен след проверка на ДНСК. Отново след сигнал на граждани. Незаконен паркинг, който все още не е премахнат, а озеленяването не е възстановено.

Кой може да гарантира, че в парка няма други подобни, откровено незаконни строежи? Кой може да гарантира, при положение, че да следят за незаконни строежи е работа на Общината и ДНСК, а всички подобни проверки са проведени след сигнали на граждани?

2. Проверки на фактическото състояние на сградите в парка – дали са построени и дали се ползват съобразно Разрешенията за строеж, инвестиционните проекти и Разрешенията за ползване. Дали е осигурен достъп на граждани в сградите за обществено обслужване.
За никого не е тайна, че голяма част от сградите в парка се водят за „обществено обслужване”, но в крайна сметка те се използват за жилища.

3. Проверки на инвестиционните проекти, издадените Разрешения за строеж и евентуални преустройства (промяна на предназначение) за съответствие с нормативната уредба, съответните визи за проектиране и/или ПУП-ове.

4. Проверки на всички ПУП-ове в парка, план извадки, нужни за тяхното разработване, допускания и решения на ОбС.
Ако има сериозни нарушения, то те са точно тук и в следващата точка.

5. Проверка на проекта за ПУП, започнат да се разработва, разглеждан и одобрен на Експертен съвет, но така и неприет от ОбС (невлязъл в сила).
На база на същия този проект за ПУП са вадени въпросните план-извадки с „обществено обслужване”. Интересното в случая е, че за да се прави ПУП, който отрежда друго предназначение за дадена територия, то първо трябва да се направи изменение на ОУП. А „Приморски парк” е озеленена територия по тогава действащия ОУП от 1982 г.

6. Да се намери в архива стария ПУП от преди 1989 г.

От инвестиционния проект за промяна на предназначение на ресторант „Лавиния” (сега „БМ-Градина”) се вижда, че в схемата за достъп пише „Морска градина, паркоустройствен план – 1:2000, извлечение”. Което означава, че проектът е правен на база Паркоустройствен план. Къде е този Паркоустройствен план.

Ако няма такъв, е напълно възможно да се окаже, че много от сградите и съоръженията, строени в парка преди 1994 г., са незаконни, включително и въпросният р-т „БМ-Градина”. Ако, обаче, има такъв Паркоустройствен план, е възможно да се окаже, че много от сградите, строени след това, са незаконни, включително и ПУП-овете за тях.

7. Проверка на всички продажби, приватизация, замени и публично-частни партньорства на имоти в парка. Това няма пряка връзка със строителството в парка, но е също толкова важно.Законът забранява озеленените площи, които представляват публична собственост, да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. В същото време на база ПЧП Общината реално продава имот в „Приморски парк” на „Зърнени храни – Силистра”.

Да не забравяме, също така, че в кадастъра трябва има да информация за всички имоти – държавни, общински, частни – площ, обекти (сгради и съоръжения), отделни обекти в самите сгради с предназначението на всеки един обект, за който собствениците на имоти в парка претендират, че са законни.
Също така в Общината, на която всеки собственик плаща ежегодно данъци, трябва да се съхраняват всички декларации при придобиване на един имот с декларирана стойност при придобиване и данъчна оценка.

Проверките на строителството в „Приморски парк” са възможни и неизбежни. Това, което е нужно, за да се случат, е политическа и управленска воля. Рано или късно тези проверки един ден ще бъдат факт. Защото обществото вече показа, че няма да търпи дълго време управляващи без воля за промяна.

*Материалът е публикуван в блога на автора