10% самоучастие гарантира 100% обезщетение по "Каско

Новините

28-01-2014, 06:07

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Най-предпочитаните марки от крадците са БМВ, “Ауди”, “Фолксваген”, “Тойота” и “Хонда”

Автополиците по “Гражданска отговорност” и “Каско” носят 2/3 от приходите на застрахователите. Това показват данните на Комисията за финансов надзор за периода януари-ноември 2013 г. Двете застраховки имат дял от над 69 на сто в премийните им приходи, като сумата възлиза на над 870 млн. лв. На годишна база има ръст от 5,9% при спад от 5,6 на сто, изчислен в края на ноември 2012 г.
Застраховката “Каско”, която за разлика от “Гражданска отговорност” не е задължителна, осигурява обезщетение при повреда, кражба или унищожение на автомобила. Покритите рискове са пожар или експлозия, авария, случайно събитие или природно бедствие, катастрофи, кражби на автомобила.
Какво се предлага

Обемът и видът на покритите рискове зависят от полицата. Застрахователите предлагат различни комбинации на “Каско”. Поради това, преди да сключите застраховка, е добре да проверите коя от тях отговаря на нуждите ви. Има два базисни пакета - частично или пълно “Каско”. Обикновено полицата покрива щети, нанесени на територията на България. Ако сключите пълно “Каско”, може да поискате разширение на обхвата и за чужбина, като се доплати застрахователна премия.
Сумата, на която се застрахова автомобилът, зависи от марката и модела, годината на производство и други технически характеристики.
Критериите на застрахователите при изплащане на обезщетение са сходни, но има и различия. В повечето случаи сумата, която може да се получи при тотална щета, е 80% от стойността, на която е направена застраховката. Има и вариант за 100% обезщетение, но обикновено тогава се изисква и самоучастие на застрахования. След всяка платена от застрахователя щета е добре да доплатите до 10% към внесената премия. Така си гарантирате, че всяка следваща щета ще бъде оценявана по договорената застрахователна сума. Ако не го направите, при нова щета застрахователят може да ви плати от 10 до 20% по-малко.
Ако се озовете в катастрофа
Важно е да знаете, че ако имате произшествие и се установи, че сте употребили алкохол, дори да не сте виновен, застрахователят може да откаже да плати. Същото важи и при липса на валидна шофьорска книжка или ако сте напуснали мястото на произшествието.
При катастрофа първо трябва да се обадите на спешния телефон 112, за да подадете сигнал. След това е желателно да се обадите на вашия застраховател. Ако произшествието е леко, може и да не се вика пътна полиция, а се съставя двустранен протокол. Обичайно изискване е автомобилът да бъда представен за оглед от застрахователната компания в тридневен срок от настъпване на произшествието, освен ако в застрахователния договор не е указано друго.
Ако щетите са имуществени и имате само застраховка “Гражданска отговорност”, следва да заведете претенция за обезщетение към виновния водач. Това става пред неговия застраховател с представяне на протокол, в който изрично е упоменат виновният водач, а вие сте вписан като пострадал.
Цените
Някои застрахователи са вдигнали почти двойно цената на каското за определени марки автомобили от началото на тази година, установи проверка на вестника. Това е валидно основно за модели на БМВ. Мотивът е, че те най-често са предмет на кражби.
Тарифното число по “Каско” за тях се вдигна на 6-8% при 4,5 на сто преди това. Компаниите имат изискване и за монтиране на имобилайзери (устройства, които предпазват автомобила да бъде стартиран), като това става за сметка на застрахователя.
Други компании не са повишили премията по застраховката, но клиенти с определени марки автомибили не могат да ползват всички отстъпки, които се предлагат.
Има застрахователи, които дори отказват да застраховат луксозни автомобили и джипове с марка БМВ.
Неофициалната класация на застрахователите за най-предпочитаните марки от крадците показва, че в топ 5 са БМВ, “Ауди”, “Фолксваген”, “Тойота” и “Хонда”.
Други компании са на мнение, че забраната на стикерите по “Каско” също е увеличила кражбите. Маркировката на детайли по автомобила например предпазвала от кражба и продажба като втора ръка по борсите и моргите.