Още ден плащаме данъка върху доходите с 5 % отстъпка

Парите

09-02-2014, 12:36

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че е платен пълният размер на дължимия налог

Срокът, в който гражданите могат да ползват 5% отстъпка при плащане на данъка върху доходите им, ако са попълнили годишната си декларация на хартия, изтича утре. 

За тези, които подадат декларацията си онлайн, намалението важи до 30 април.
Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.
Отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че задължените да внасят авансов данък през 2013 г., са платили пълния размер на дължимия налог.
Плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане и по пощата, със запис за плащане към бюджета или по банков път. При превод от банковите гишета в офисите на НАП не се събират такси.