Швейцарско светило в кардиохирургията оперира в Терапията

Животът

11-02-2014, 12:35

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

В дългосрочен план се предвижда посещения на хирурзи и други специалисти в болницата, където работи проф. Пол Фогт

Швейцарският проф. Пол Фогт гостува в Отдлението по кардиохирургията в Терапията във Варна. Той се включи в оперативните екипи на българските кардиохирурзи при извършването на две сърдечни операции. Проф. Фогт сподели своя опит с измерването на кръвотока през аорто-коронарните байпаси, каквото се планира да бъде въведено и в ежедневната работа на кардиохирургията в МБАЛ "Св.Марина". Такова измерване би могло да има прогностично значение за оперираните пациенти с исхемична болест на сърцето. 

Посещението му във Варна бе по инициатива на Меглена Плугчиева - извънреден и пълномощен посланик на България в Швейцария и извънреден и пълномощен посланик и в Княжество Лихтенщайн. Професорът е учредител и настоящ президент на фондацията EurAsia Heart. Пол Фогт е кардиохирург с опит в оперативното лечение както на вродени сърдечни пороци при деца, така и в оперативното лечение на придобити сърдечни заболявания при възрастни пациенти. Работи в гр. Цюрих, Швейцария, като не малка част от времето си прекарва изпълнявайки мисията на учредената по негова инициатива фондация. Целта на фондацията е да допринесе за развитието на центрове за диагностика и оперативното лечение на сърдечните заболявания в страни от Източна Европа, Русия, Украйна и държави в Азия и Африка.

Дейността е основана изцяло на принципа на благотворителността, като лекарите споделящи своите знания и професионални умения – кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози и други медицински специалисти, не получават възнаграждение за тази си дейност.

Основната част от визитата на проф. Фогт беше посветена на екипа на отделението по кардиохирургия при МБАЛ "Св. Марина", ръководено от д-р Пламен Панайотов. Гостуващият професор направи презентации за същността и целите на фондация EurAsia Heart, както и за съвременните разбирания за оперативната реваскуларизация при пациенти с исхемична болест на сърцето, на които се основава работата на неговия екип, и които се споделят напълно от варненските кардиохирурзи.

Една от най-важните теми за дискусия касаеше детайлите на създаденият и прилаган от него "Протокол за предотвратяване на инфекциозни усложнения на раните след сърдечна операция". Този протокол е обсъждан и частично въведен във Варненската кардиохирургия още в края на 2013 год. Обсъждането му с проф. Фогт допринесе за по-пълното разбиране и прилагане на този протокол в ежедневната практика на кардиохирургията в болницата, като в последствие 2-годишните резултати се очаква да бъдат включени в започналото вече многоцентрово проучване. Макар и в много ранен стадий, вече се наблюдава положителният ефект от рутинното прилагането на този протокол.

В дългосрочен план се предвижда посещения на хирурзи и други специалисти в болницата Klinik Im Park, Zurich, Switzerland, където работи проф. Пол Фогт, обсъждане на клинични случаи при пациенти, които не могат да бъдат оперирани във Варна, както и търсене на помощ от страна на EurAsia Heart Foundation за дооборудване на кардиохирургията във Варна. Предвижда се събиране и обработка на данни за участие в многоцентрово проучване за превенция на инфекциозните усложнения на раните след сърдечна хирургия.