НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

Парите

13-02-2014, 11:58

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Условието е да се подаде годишната декларация, към която да се приложи документ от банката кредитор

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на данъчното облекчение е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Данъчното облекчение може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:

Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.
Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.

Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.
Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.

Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна декларация до 30 април 2014 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да се приложи и документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницита по ипотечния кредит за закупуване на жилище.