Новите тротоари - с 5 години гаранция

Специална наредба ще определя изискванията за изграждане и ремонт на тротоари

Тротоарите във Варна да бъдат изграждани по специални кртиерии. Предложението на общинската администрация, обявено от заместник-кмета Христо Иванов, получи пълната подкрепа на експертите. Критериите ще определят както параметрите на материалите, така и архитектурния облик на тротоарите в отделните зони на града.

"Идеята е да дадем една обща визия на града и да има синхрон в пешеходните зони. В момента всеки, който строи сграда, сам решава как и с какви материали да направи тротоара пред нея, а това е недопустимо", посочи Христо Иванов.

Архитектите и проектантите от браншовите камари първо трябва да дадат предложения за тези регламенти за трите пилотни обекта, предвидени в бюджета за тази година. Това са булевард "Цар Освободител", южният тротоар на "Мария Луиза" в участъка между улица "Шопен" и булевард "Сливница" и тротоарите на "Владислав Варненчик" - от страната на Пощата в участъка от булевард "Съборни" до улица "Алеко Константинов". Правилата ще посочват техническата спецификация на видовете строителни материали, която ще бъде залагана във всички тръжни процедури, и ще е постоянен елемент от изискванията на общината към проектантите.

Специална наредба ще изисква новите правила да залегнат в разрешенията за строителство. В ход е изработването на няколко типа детайли за тротоарите – бетонни изделия с различна носимоспособност, детайли за отводняване около ръба на бордюра, както и за прихващане и извеждане на водата от улуците до шахтите.

От обществения съвета настояват да има и изискване за задължителна гаранция от поне пет години за тротоарите и строг контрол по възстановяването им след евентуални ремонти.