Обявиха зоните, в които е забранен риболовът през 2014-та

Животът

26-02-2014, 15:35

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Забраняват риболова на щука, а от 15 март на бяла риба

Забраната е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие

Със заповед на министъра на земеделието и храните Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури налага ограничения в риболова през 2014 г. в определени рибностопански обекти или в зони от тях. Забраната е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Рибностопански обекти, в които се забранява извършването на риболов през 2014 г. са както следва:

Във водите на Черно море:

1. Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
2. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони, както следва:
- От нос Сиврибурун до устието на нос Емине в едномилната зона;
- В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос Емине – фар "Несебър";
- В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар "Несебър" – с. Черноморец, Южен нос;
- От с. Черноморец, южен нос до устието на р. Резовска в едномилната зона.
- Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 август до 15 декември 2014 г. за улов на преходни пасажни видове риба. При наличие на прилов на екземпляри от квотирани видове след изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние.
3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:
- В радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненското езеро;
- В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока;
- Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос Св. Димитър.