Стартира кампания "Създаваме заедно - Европа за младите"

Животът

04-03-2014, 12:36

Снимка:

© Varnautre.bg/Архив

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

В два университета и в Младежки дом

Информационни кампании във варненски университети и сред младежки организации под надслов "Създаваме заедно - Европа за младите" започва Областният информационен център. Инициативата цели да запознае представители на академичната общност и младежкия сектор с възможностите за кандидатстване и правилата за финансиране с европейски средства през новия програмен период 2014-2020 година. 

Предвижда се в периода от 5 март до 18 март да се проведат срещи в два университета и в Младежкия дом. Основна тема на събитията ще бъдат възможностите за финансиране от оперативните програми през новия програмен период с акцент върху образователни и младежки проекти. Инициативата ще засегне въпроси като мерките за модернизиране на научно-изследователската инфраструктура в университетите, младежка заетост, предприемачество и др. Ще бъдат представени приоритетите в новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", основни моменти от новото европейско законодателство при усвояване на средства от еврофондовете и проекта на Споразумение за партньорство с Европейската комисия за програмния период 2014-2020г. 

Срещите са отворени за университетски преподаватели и служители, студенти, представители на младежки организации, медии и граждани.

График на информационните кампании "Създаваме заедно-Европа за младите"

5.03.2014 г. 9,30 часа: Икономически университет, зала 446
Информационна кампания "Европейски средства за българското образование- нови възможности за финансиране и европейски регламенти"

13.03.2014 г. 10 часа: Технически университет, конферентна зала в Нов учебен корпус
Информационна кампания "Европейски средства за българското образование-
нови възможности за финансиране и европейски регламенти"

18.03.2014 г. 16.00 часа: Младежки дом –Варна
Информационна кампания "Европейски средства за българското образование и
младите хора-нови възможности за финансиране и европейски регламенти"